fredag 30 januari 2009

Och så fortsatte Försvarsmaktens ledning att såga på grenen man sitter på!?

ÖB har i dag presenterat sitt förslag för hur Försvarsmakten skall utformas under perioden 2009 - 2014.

Trots att elefanterna dansat och rivit upp så mycket damm verkar resultatet bli ganska magert och föga förvånande föreslås fortsatta förbandsnedläggningar.

Omställningen till yrkesförsvar verkar bara innebära att man går ifrån KFÖ-systemet när man på frivillig väg rekryterar, utbildar och under sex månader gör "internationell insats".

Nu skall sex till åtta förband på bataljonsnivå, utrustade som "lätta mekaniserade förband" vara stående och skall kunna användas direkt för "internationell insats".

Och visst är det så att det erfordras en särskild proposition och ett riksdagbeslut för att besluta om ett nytt personalförsörjningssystem men borde man inte för "pedagogikens" skull nämna det i svaret.

Och skall vi fortsätta ......... nej det arbetet skall ju utredas av förre ställföreträdande chefen för Förvarsmakten, Gendir Havström och kommer därför att redovisas i särskild ordning.

Så kvar blir i huvudsak bara en gigantisk administration som kan fortsätta att leverera svar på nya planeringsanvisningar!

Ett beskt piller levererat av Försvarsmaktens kanoner till "tomhylsan" med enda syfte att höja anslaget inte att med de resurser man har visa hur en nationell säkerhet kan skapas.

Och kommer man nu att kunna köpa en begagnad Leopard II med plomberat eldrör till ett bra pris eller blir det som med så mycket annan materiel att den dumpas till utländska entreprenörer eller skrotas till höga kostnader. En JAS Gripen skulle vara roligt att ha, där är problemet med vapnen inte särskilt stora. Det lär visst inte finnas så många?

Inga kommentarer: