lördag 17 januari 2009

Världsekonomin, mellanöstern och Obama

Förväntningarna är stora på den nya Nordamerikanska presidenten. Redan har uppgifter kommit ut om de gigantiska stimulanspaketen som Obama har utlovat. Men som vanligt bekämpar man symptomen och inte de bakomliggande orsakerna. Dessa stimulanspaket som är ett sätt att mildra symptomen är bara ett "våtvarmt omslag" (eller för att uttrycka sig lite mer folkligt; som att "kissa i byxorna". Först värmer det sedan blir det kallt och fuktigt.)
De amerikanska sedelpressarna accelererar redan. De gigantiska utlandslånen kommer att kunna betalas, med nytryckta dollar vars värde rasar. Och där står kineser, japaner och alla vi andra som låtit den amerikanska kreditkonsumptionen fortsätta med lång näsa.
Resultatet av allt detta är att den stora frihandelsnationen får klara sig själv.
Den amerikanska konsumtionen kommer att bli inhemsk. Frihandel kommer så småningom att vara ett minne blott .

Förlorarna blir de mindre industriländerna vars ekonomi baserats på högteknologi och export.

Kanske är en konkurs att föredra för de 50 Förenta Staterna.

För den 51:a staten är situationen inte bättre. En konkurs hjälper inte situationen för landet Israel. Fred med sina grannländer och en självständig Palestinsk stat verkar inte vara önskvärt och kommer sannolikt att öka de inre spänningarna till en nivå som lätt kan leda till inbördeskrig.

Ett krig som kan starta utan tillstånd från USA som de tidigare krigen krävt.

Den ensidiga vapenvila från Israeliskt håll som nu verkar proklameras betyder inte annat än att angreppet på Gazaremsan var mycket väl planerat i förhållande till installationen av den nya amerikanska presidenten och inget annat.

Carlsson tycker att: man skall kalla ett spett för ett spett och en grep för en grep.

Inga kommentarer: