lördag 28 april 2012

Hur lättpåverkade vi är

Klimatförändringen innebär sannolikt att vi sakta men säkert går mot en situation då jordklotet inte längre går att leva på för människor, djur och växter. Även om en del "religiösa" röster främst från USA menar att klimatförändringen inte har något att göra med människans föroreningar av miljön utan bara är naturliga förändringar mycket beroende på variationer av solens instrålning.

Hur många kan vi vara på jorden? 
De som forskar på området påstår att befolkningsökningen kommer att avstanna och till och med minska om och när levnadsstandarden ökar. En ökad levnadsstandard kräver energi, mycket energi. Den medicin som många miljövänner förespråkar, energieffektivisering, kommer inte att räcka till. Energiproduktionen måste öka, dels för att bromsa befolkningstillväxten men också för att ersätta den olja som nu förbrukas på ett otillständigt sätt.

Hur okunniga är vi?
Det lustiga i sammanhanget är att ett långsamt ödeläggande upplevs som helt OK medan en sunami som drabbat ett kärnkraftverk i Japan, där sannolikt en härdsmälta inträffat och ytterst få människor skadats uppfattas som en oerhörd katastrof.
Kärnkraften har inte blivit farligare efter sunamin i Japan. Snarare har de erfarenheter som vunnits blivit underlag för ökad säkerhet som kommer alla kärnkraftspoducenter till godo.
Rädsla skapas av okunnighet!

torsdag 5 april 2012

Sverige ett framtida energiexportland!?Att jobben, särskilt de skattefinansierade i stat, landsting och kommun helt och fullt är beroende av hur bra näringslivet förmår att anställa personal (som betalar skatt) och gå med vinst som kan beskattas verkar vi ha lärt oss numera.

Men hur skall det gå i framtiden? Exporten av järnmalm och trävaror kommer inte att räcka till för att vi skall kunna försörja oss som idag och alldeles säkert inte ha råd med den höga nivå på vård, skola och omsorg som skattefinansieras.

Att hoppas på att vår skola även i fortsättningen kommer att producera duktiga forskare, entreprenörer och andra som kan vara världsledande inom viktiga områden är nog att hoppas på ett mirakel. Vårt skolsystem som håller tillbaka de mest begåvade till förmån för de som inte vill, kan eller inte uppnått tillräcklig mognad, har säkerställt att ingen (förutom inom idrotten) får vara bättre än någon annan.

Att vi uppnått "Peak Oil" eller är ganska nära är vi förhoppningsvis överens om. Att energi behövs även i framtiden tror och hoppas jag att vi också är överens om.
Att denna energi inte i en framtid kan utvinnas av fossila bränslen är vi förhoppningsvis också överens om.
Att den energi som skall ersätta den energi som idag utvinns ur fossila bränslen (läs olja) är stor är vi väl också överens om.
Att vindkraft och andra "rena" energiformer inte räcker till, är vi väl, hoppas jag, också överens om.

Att den enda vägen ur detta, är att nu satsa på att ersätta våra kärnkraftverk och bygga nya som kan ersätta all den bensin och diesel som våra transportsystem gör av med är därför nödvändigt. Jag hoppas att vi så snart som möjligt alla kan vara överens om detta. Sverige har goda geografiska förutsättningar, med lång kust och gles befolkning, att med säkra moderna kärnkraftverk, gärna kompletterade med andra rena former av energiproduktion, bli en stor energiexportör!