tisdag 9 oktober 2007

Apropå försvarsministerns öknamn "Tomhylsan"

Jag har inte följt den nye försvarsministerns arbete särskilt ingående men att så snabbt få ett öknamn, ger i alla fall mig indikationen att han försöker göra något och att han redan trampat på ömma fötter. Jag hörde i alla fall tydligt att han talade om två uppgifter för Försvarsmakten, att långsiktigt ha en beredskap mot väpnade angrepp mot Sverige och att kunna göra internationella fredsskapande eller fredsbevarande insatser.
Fortsätt att trampa på det finns gott om ömma fötter i din omgivning.