torsdag 8 februari 2018

Hur beräknar Försvarsmakten sina kostnader


Att Försvarsmakten under lång tid använd sin produktion (utbildning av värnpliktig personal till att ingå i krigsförband) som en budgetregulator är väl känt.
Att detta är lika korkat som om Volvo slutade tillverka bilar när vinsterna uteblev, verkar få ha förstått.

Att den nya helikoptern (Hkp 14) som levererades tio år för sent därför att arbetsmiljön måste förbättras för sjukvårdspersonal som måste ha ståhöjd i kabinen, nu visar sig ha en flygtimkostnad på 200 000 Skr är löjligt.

Sannolikt har denna siffra kunnat uppnås genom att både fasta och rörliga kostnader slagits ihop. Om hela FMV helikopteravdelning, i alla fall de som sysslar med Hkp 14, löner resekostnader, mm, mm samt löner och andra förmåner på helikopterflottiljens teknikerpersonal, samt avskrivningar och dessutom verkliga (rörliga) driftkostnader på ca 20 000 Skr, adderats skulle man kunna komma upp i dessa siffror.

Att ställa (inte använda) dessa helikoptrar skulle innebära att de nio som används skulle få betydligt högre timkostnad då varje flygtimme skulle få bära hela den fasta kostnaden för alla 18 helikoptrarna.
Använd därför helikoptrarna som det var avsett.  Börja med att skilja på rörliga och fasta kostnader och minska därefter administrationen på alla nivåer!

Och om detta är korrekt skulle alltså driftkostnaderna för 500 timmar i luften (motsvarar ungefär vad som erfordras för att hålla en hygglig kompetensnivå på två piloter) bli 100 miljoner.
En motor går ungefär 3500 tim innan den överses. En sådan översyn kostar några miljoner, låt säga 5 miljoner per motor. Då blir kostnaden för motorerna 2857 :- per timme. Rotor och rotorväxel är också tunga komponenter och jag bedömer kostnaden för översyn av dessa är 5000:- per timme. Nu återstår 192 143:- per timme som sannolikt bekostar avskrivning, personallöner, hangarhyror, FMV resor, mm, mm.

Men om man inte flyger med nio av de arton så kommer med detta sätt att räkna flygtimkostnaden för de återstående nio att bli 192 143 + 192 143 plus 7857:-. Å, ja visst glömde jag bränslekostnader (2500:-) och lite annat, men tänk själva ..... ett flygtimpris på 394 643:-

Om man bara räknat på rörliga kostnader och skyller på dyra reservdelar faller återigen ansvaret tillbaka på FMV som gjort upphandlingen, där man i så fall inte begärt några som helst leveransgarantier.

Ett tips är att fråga tyskarna eller finnarna som har samma helikopter vad de har för flygtimkostnader! Fråga också finnarna hur de kan klara sig utan ett FMV (Försvarets Materielverk)?

Tillägg 9/2

Som en jämförelse kostar Jas Gripen ca 40 000:- per flygtimme. Då ingår bränsle med 20-25%, systemunderhåll och reparationer med 60-70%, reservdelar och elektronik utgör resterande 10-15%.

Tillägg 11/2

Ett nytt ”svart hål” i försvarsekonomin kommer att öppnas från och med 2019, skriver SvD. Då ska en anslagskredit på sex miljarder kronor som Försvarets materielverk (FMV) utnyttjat i Riksgäldskontoret börja amorteras.
– FMV bär med sig en skuld som handlar om att industrin inte har direktfakturerat, utan arbetet har skett på löpande räkning, säger Allan Widman (L), ordförande i riksdagens försvarsutskott, till tidningen.Valutaförändringar, sämre köpkraft och ökande kostnader i materielprojekt urholkar redan försvarsmyndigheternas budgetar. Dessutom tillkommer alltså FMV:s anslagskredit.

Kommentar: Eftersom möjligheten att få fram sex miljarder på kort tid är omöjlig utan ekonomiskt tillskott eller avskrivning av Riksgälden, så försöker FMV att lösa problemet med amorteringen av anslagskrediten genom att lägga  denna "fasta" kostnad på driftkostnaden. Så åter till den viktiga och avgörande frågan. Varför lägga detta på driftkostnaderna. Och varför begriper inte chefer (och ekonomer) att man inte kan spara genom att inte använda materielen om man "bakat"  samman fasta kostnader i driftkostnaderna. 

Så istället för att avskeda chefer som vågar se verkligheten och påtala det, borde istället den bristande kompetensen inom den växande administrationen bli föremål för granskning. Något som borde leda till volymanpassning genom omplaceringar till bristbefattningar, avsked på grund av arbetsbrist och pensioneringar!