tisdag 28 augusti 2018

Så kom det då! Detta vals köp av röster. Många kommer ihåg Perssons utspel om maxtaxa! Desperationen växer!


Nu presenterar Socialdemokraterna ett förslag där barnföräldrar skall få en vecka längre ledighet, per barn, så länge man har barn mellan 5 och 16 år. Ledigheten får tas ut i samband med barnens ledighet från skolan. Ersättningen blir densamma som om man varit sjukskriven, dvs ca 80% av lönen.
Reformen skall genomföras under nästa mandatperiod under förutsättning att Socialdemokraterna fortsätter att regera. Kostnaden beräknas till ca 5 400 miljoner.

                                         
Det är svårt att hitta ett mer populistisk utspel eller vallöfte än detta. Möjligen var Göran Perssons löfte om maxtaxa något liknande. Då gick det vägen. Men är situationen densamma i dag. Mycket är inte det och väljarna som bestämt sig ändrar sig troligen inte nu.


Är det inte så att vi har brist på vårdpersonal när vi tvingas kalla in personal från sina semestrar? Ropar inte näringslivet efter kompetent arbetskraft under denna högkonjunktur? Och Du, borde inte våra barn i stället gå längre i skolan för att kompensera de dåliga studieresultaten?

Nu återstår bara att se om väljarkåren åter låter sig köpas lika lätt som 1998?


söndag 19 augusti 2018

Nu glädjer sig miljöpartiets företrädare (men också Löfvén) över framstegen att kunna tillverka stål utan kol ........

Att framställa stål utan kol innebär att 10% av Sveriges sammanlagda elproduktion måste utnyttjas för vätgasframställning!


Bra, mycket bra om vi kan låta kolet ligga kvar i marken. Man varför förstår ingen (politiker) att vi inte kan stänga av två fullt fungerande kärnkraftverk i förtid.

När kommer kilometerskatten tillbaka?

Hur skall en framtida finansminister lösa problemet med att det saknas närmare 100 miljarder kronor i utebliven drivmedelsskatt och moms på den skatten när "alla" köpt elbilar?


Tillägg 24/8

Och Du, när vi alla kör elbilar måste ytterligare 10% av den totala elproduktionen användas för transportsektorn. Så fotogenlamporna, vedspisarna och gasljuset kommer kanske tillbaka om inte även miljöpartisterna och centerpartisterna omvärderar kärnkraften!?

söndag 5 augusti 2018

Och nu samordnar MSB internationella resurser!

Att MSB nu samordnar brandsläckningsresurser är utmärkt. Frågan är bara varför först nu och har Regeringen ändrat mandatet för MSB?

Att den svenska regeringen tydligt lider av kompetensbrist inom många områden står klart och tydligt men att man också har beröringsskräck när händelser liknade sommarens skogsbränder inträffar är nytt.

Hade man tidigt agerat resolut, gett MSB mandat att samordna de nationella och internationella resurserna hade Regeringen sannolikt förbättrat sina dåliga opinionssiffror, men genom ett valhänt och "taffligt" agerande blir det nog inte så.

Sent kommer jag att glömma Morgan Johanssons kommentar efter regeringsmötet den 19 Juli där han på frågan om vad Regeringen beslutat om svarade, "inga framställningar har inkommit, därför har Regeringen inte fattat några beslut"!

Finns det överhuvudtaget någon krisledningsfunktion i Sverige? Under den förra Alliansregeringen skapades en sådan som låg direkt under statsministern. Löfvén flyttade den raskt att ligga under Justitiedepartementet, men frågan som måste ställas finns den överhuvudtaget kvar?

Jag hoppas på svenska folkets klokhet när det gäller Miljöpartiets framtid. Deras försök att få oss att tro att Sverige som ett föregångsland skulle kunna vända på den globala miljöförstöringen lurar säkert många? Att klimatfrågan skulle bli den största valfrågan utan att tydligt förklara och medge att klimatfrågan är global och måste lösas globalt är vilseledande!Befolkningsökningen är oroande, det påstås att varje kvinna i Afrika föder 4,7 barn i snitt, men att födelsetalen sjunker med högre levnadsstandard.

I nästa mening påstår "experterna" att det inte är den stora mängden människor som står för den största påverkan på klimatet utan det är de länder där utvecklingen har kommit längst i levnadsstandard som påverkar klimatet mest.

Så kan det visst vara, men vad händer när den stora befolkningstillväxten också både kräver och lyckas öka sin levnadsstandard?

Vi måste värna om den globala miljön! Men vilken faktor utgör den största påverkan på miljön? Och hur kommer vi säkrast tillrätta med den?