torsdag 23 oktober 2008

Rättvisa - för vem?

Det är mycket intressant att lyssna på våra politikers argument. Alla slåss för att "deras" grupp skall få fördelar på "andras bekostnad". Miljöpartiet utgör möjligen ett undantag eftersom man vill att vi alla skall återgå till den tid då hela landet levde på jordbruk och i huvudsak var självförsörjande. Ett av många problem i deras tänkande är att man inte tagit hänsyn till ett lågintensivt jordbruks koldioxid utsläpp.

Men hur skall vi klara välfärden. Hur skall alla pensionärer kunna försörjas om inte vi arbetar och producerar varor och tjänster. Varor och tjänster där det finns en efterfrågan som innebär att dessa konsumeras och behövs.

Att sänka skatten för de som arbetar är ett sätt att stimulera till arbete som dessutom kan vara "vitt".

Att detta upplevs orättvist av pensionärer och bidragstagare kanske bara beror på att regeringen använt fel väg att stimulera arbete. Naturligtvis borde man ha infört ett arbetsbidrag istället!?

måndag 13 oktober 2008

Utan sin militära styrka är USA bara ett land där man bygger dåliga bilar och där bildningsnivån är låg!

Efter kraftfulla åtgärder vänder Europas börser. Kanske betyder det att botten är nådd!
Det har diskuterats livligt huruvida Island som nation kan gå i konkurs. En analytiker svarade att inget land hade någonsin försatts i konkurs men att det i dag finns två länder som definitivt är konkursmässiga. Det är Island och USA.

För några år sedan vandrade jag genom ett varuhus "WallMarkt" i Kansas. Det var kanske tusen meter långt och mer än hundra meter brett. Där vandrade överviktiga amerikaner omkring. Några som var särskilt överviktiga åkte omkring på små bilar. I varuhuset fanns allt att köpa. Men på i stor sett varje pryl satt en lapp där det stod "made in China".

Nu kommer USA sannolikt att förlora sin världsekonomiska hegenomi och med det också mycket av sitt världpolitiska inflytande. Men är det en förändring till det bättre eller kommer det minskade inflytandet av världens största demokrati att göra vår värld sämre att leva i?

Det amerikanska president valet närmar sig och om den personen skulle fortsätta att vara världens mäktigaste man skulle jag också, i sann demokratisk ordning, vilja delta i det amerikanska presidentvalet.

Kanske beror det på dåliga rådgivare eller på okunnighet om de säkerhetspolitiska förhållandena men de senaste åren har inte den amerikanska utrikespolitiken varit imponerande!

För ett tjugotal år sedan uttryckte en brittiskt säkerhetspolitisk analytiker följande om Sovjetunionen. "Utan sin röda armé är Sovjetunionen bara ett land med dåliga veteskördar och illa byggda hus". Kanske är det dags att använda ett liknande uttryck om USA?

onsdag 8 oktober 2008

I väntan på att världsekonomin skall vända.

Jag älskar att bada bastu. Jag kan sitta ensam i en varm och skön bastu och bara ägna mig åt mina egna tankar. Jag kan också sitta en timme eller två och diskutera intressanta frågor med andra i bastun.
För inte så länge sedan satt jag som vanligt i en bastu när några skolungdomar i 10 års åldern störtade in. Alla hade de sina långa badbyxor på sig. Någon lärare syntes inte till. Skulle jag påpeka det olämpliga att ha badbyxor på sig i bastun. Jag valde att sitta tyst.
Några dagar senare besökte jag ett badhus i Finland. Utanför bastuerna (flera stycken) fanns anslag med text på finska, engelska och ryska samt en bild som visade överkryssade badbyxor där det framgick att det var absolut förbjudet att ha badbyxor på sig i bastun. Lite senare hörde jag ett radioprogram där just problemet med badbyxor i bastun behandlades. En svensk badmästare förklarade mycket pedagogiskt varför det var ohygieniskt att bära textilier i en bastu.
Efter ett ensamt bastubad i Pajala (nästan Finland) blev jag sittande i omklädningsrummet. Ett stort gäng pojkar i tioårsåldern strömmande in. Jag studerade de sociala "strukturerna" en stund. Vilka dominerade och vilka var dominerade. Hur stod sig potentiella kroppskrafter mot "smartness".
Som ensam vuxen i omklädningsrummet uppmärksammades jag bara ytligt ända tills pojkarna på en gång lämnade rummet. Då hör jag den störste av pojkarna säga halvhögt - "den där gubben var säkert en pedofil!"

Jag har fortsatt att studera bastukultur och nyligen blev jag mycket positivt överraskad då mitt bastusällskap snabbt lämnade bastun med en halvfull bytta för att återkomma med den, återigen halvfylld men nu med varmt vatten. Vi diskuterade huruvida vattnet som man slog över stenarna på kaminen skulle vara varmt eller kallt. Vi var rörande överens om att det skulle vara varmt.

Ganska nyligen satt jag ensam i en skön bastu i Pajala. Plötsligt stormar ett gäng tioåringar in i bastun. Alla med halvlånga badbyxor på sig. Jag funderar ett tag på att påtala det olämpliga i att ha badbyxor på sig i bastun. Jag har precis öppnat munnen när jag inser att bara jag är utan badbyxor. Jag väljer att sitta tyst. Pojkarna stormar ut ur bastun och jag drar till mig hinken med vatten för att kasta lite vatten på stenarna - vattnet är varmt!