tisdag 31 januari 2017

Sveriges förhållande till omvärlden
Det är viktigt och förståeligt att uttalanden av en Försvarsminister blir rätt och därför blir spontanitet en bristvara.
Att en uthyrning av Slite hamnområde och tillstånd att lagra rör i Karlshamn skulle inverka menligt på Försvarsmaktens verksamhet, ger associationen att även Socialdemokraterna betraktar försvaret av landet som ett särintresse. Han borde i stället ha uttryckt sig på följande sätt. "En uthyrning av Slite hamn till Gazprom, möjliggör att dolda förberedelser kan göras för otillåten verksamhet och som allvarligt kan hota landets säkerhet. Att vidta de omfattande motåtgärder som erfordras kommer att påtagligt inverka negativt på Försvarsmaktens huvuduppgift".

När frågan om den svenska lagstiftningen som förhindrar regeringen att ingripa i det kommunala självstyret inser de flesta att lagen är orimlig. Men 200 år av fred sätter sina spår. Och här vågade Hultqvist uttrycka sin mening.

Nu erinrar jag mig att Slite hamn både hyrdes ut och byggdes ut av ryssarna när Nordstream 1 lades ut, så vad har nu blivit så mycket sämre?

Ingen vill föra fram argumentet att Sverige, genom sin hållning, kan ge Kreml argument att västländerna, och nu även Sverige, gör allt för att försämra förhållandet länderna emellan. Sant eller  inte, så kan rysk propaganda elegant använda händelsen i sin propaganda gentemot det ryska folket.

Nu vänder regeringen i frågan om Karlshamn och kanske har man både omprövat och insett att vi, utan erforderlig försvarsförmåga, tvingas att anpassa oss till den starkare!


tisdag 10 januari 2017

Viktigare att viljan att göra rätt är större än rädslan för att göra fel!


Viktigare att viljan att göra rätt är större än rädslan för att göra fel!


Kanske var detta "understatement" det som gav den största behållningen från årets Folk- och Försvarskonferens i Sälen.

Det var Annika Nordgren-Christensen som påpassligt uttalade detta under en frågestund. Och visst var det mycket av "kejsarens nya kläder" där all i någon form av beroendeställning till regeringens företrädare noga undvek att kritisera det dokument med en listning på åtta olika hot mot samhället utan några som helst beskrivna åtgärder, som Statsministern vill kalla för en nationell säkerhetsstrategi.Försvarsminister Hultqvist fäktade tappert mot alla krav på mer pengar. Särskilt mot Jan Björklund som envist krävde en återgång till 2% av BNP.

Konstigt, blev det nog när en snabb försvarsförmåga skulle kunna åstadkommas genom att behålla de drygt 90 JAS C/D som planeras att slaktas till förmån för JAS E. Och lite lustigt blev det när Hultqvist tråcklade in sig i resonemanget om betydelsen av BNP.
Argumenten att det inte finns piloter och infrastruktur för detta är något som i likhet med allt annat som höjer försvarsförmågan är möjligt att åstadkomma på några år. Här kändes det som om det fanns tveksamheter i viljan.

Samtidigt har Aftonbladets ledarsida rubriken; "Män i Sälen ska inte skrämmas"

Det är "vikarierande" redaktören Eva Franchell som i frånvaron av Anders Lindberg tar chansen att borra huvudet så långt ner i jorden (eller snön) som hon kan och menar att det är bara männen som skrämmer upp folk för att få mer pengar till sina leksaker.

Tyvärr är det inte så. Äntligen måste alla myndigheter vars uppgifter är att värna landet, folket, statsskicket och dess ledning, börja fundera i nya riktningar.
söndag 8 januari 2017

Ris och ros till Statsministerns presentation av svensk säkerhetsstrategi!

Den med all tydlighet, snabbt hoprafsade, så kallade nationella säkerhetsstrategin bestod av en lista på åtta punkter som beskrev företeelser som skulle kunna utgöra hot mot Sverige. Endast i några fall beskrevs åtgärder i mycket grova drag!

Man får hoppas att numreringen också innebär någon form av prioritering.
Möjligen skulle listan kunna kallas för nationell hotbildsanalys. En nationell säkerhetsstrategi skall innehålla vilka åtgärder eller motåtgärder nationen förfogar över och vilka medel och åtgärder man avser att använda.
Nu saknades allt detta.  

Den ros som statsministern skall ha är det uttalade önskemålet om dialog och samarbete med Ryssland, och då särskilt med det ryska folket. Hur detta skall gå till utan att det utmynnar i rena förolämpningar återstår att se? 
Att "förbjuda" två kommuner att hyra ut hamnområden till Gazproom i samband med utläggningen av Nordstream II kommenteras endast med att lagstiftningen är felaktig. Kanske inte särskilt förtroendeskapande. 
Tydligen pågår försök att arrangera ”en fika” mellan Wallström och ryske utrikesministern Lavrov. Han lär inte komma just nu men initiativet är bra och välkommet. Kanske kommer vi att få se ett ”omtag” på Nordstreamfrågan?
Och visst finns det ett uns av sunt förnuft i att först förstärka sin militära förmåga innan man bidrager till spänningshöjning genom NATO-medlemsskapsdiskussioner i stället för att göra tvärtom.

Militära hot
Det är osannolikt att ett militärt väpnat angrepp skulle riktas mot Sverige, men;
"Den militära alliansfriheten tjänar oss väl, och bidrar till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Samtidigt fördjupas våra försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Sverige stärker nu sitt försvar efter många års avveckling, och skapar en modern och sammanhållen totalförsvarsplanering, inklusive ett psykologiskt försvar anpassat efter dagens förhållanden."
Inget är dock viktigare än att Sverige kan bevara sin ........
Återigen är den så upphöjda nationella säkerhetsstrategin ett dokument ihopsaxat ur andra!

Informations- och cybersäkerhet
Inget nytt i detta. NSA som borde vara den expertorganisation i USA med den högsta kompetensen inom detta område är inte lika tvärsäker som FBI och CIA. Och visst kan detta ha förekommit. Den så kallade psyops-verksamheten pågår ständigt. 

Terror och våldsbejakande extremism
Inget nytt i detta heller. Inte en rad om en nationell strategi för att bemöta detta.

Organiserad brottslighet 
Efter en kort beskrivning av förekomsten anges här en åtgärd mot hotet. Åtgärden är större polisiär närvaro och förebyggande åtgärder. 

Hot mot energiförsörjningen
Ett tryggt och robust energisystem ska bygga på en diversifierad energimix, säkra transporter och välfungerande energimarknader.
OK, här skall tydligen var och en föreställa sig hotet men åtgärden är väl fattigt på åtgärder?

Hot mot transporter och infrastruktur
En robust infrastruktur behövs, inte minst vad gäller livsmedelsförsörjning. Vitala delar av transportinfrastrukturen behöver ett bättre skalskydd. OK när, hur och ombesörjes av vilken myndighet nämns inte med ett ord? 

Hälsohot
Ett särskilt svårt hot mot den moderna sjukvården är den ökade resistensen mot antibiotika. I Sverige behövs beredskapsplaner som övas, och resurser för hantering av olika typer av hälsohot som influensapandemier. Visserligen på näst sista plats, men jag trodde att detta var en av landstingen viktigaste uppgifter?

Klimathotet
Sverige ska stärka sin ledande roll i det internationella samarbetet för ett hejda klimatförändringarna. Den förstärks av vår egen nationella politik för minskade fossila utsläpp, och vårt utvecklingsbistånds fokus på att minska de globala utsläppen av växthusgaser. 

Hoppsan, många tårar och förbittrade yttranden kommer säkert denna jumboplacering att åstadkomma hos ett regeringsparti!?