torsdag 26 augusti 2010

Och alla dessa kryss


Snart, mycket snart är vi inne i september och valdagen 19 sept närmar sig. Nu skall vi väljare inte bara välja vilket block vi vill ska regera Sverige de kommande fyra åren, vi skall också välja vilket parti som skall ha det största inflytandet inom blocket. Och inte nog med det vi skall också, om vi så önskar, kryssa för den kandidat som vi önskar skall vara vår politiske representant.
Men hur mycket hjälper vårt kryssande när partierna styrs av en partiledning och vår inkryssade representant bara utgör "valboskap"?
Dilemmat handlar mycket om engagemang och tid. Kan man begära att en fritidspolitiker lägger ner erforderlig tid på att sätta sig in i ett ärende i sådan utsträckning att han eller hon verkligen kan vara vår politiske representant? Om svaret är nej borde antalet ledamöter i nämnder och styrelser kunna vara färre.

Ytterligare ett kryss för några!

Enligt uppgifter i en lokaltidning ställdes all verksamhet in under en hel dag för att låta personalen på en flygflottilj få tid till reflektion och eftertanke. Anledningen var ett brev från Försvarsmaktens högsta ledning där all personal, inte bara de som anställts efter 2004, tvingas ta ställning till internationell tjänstgöring. Brevet innehåller tydligen ett formulär där man kan sätta ett kryss i en ja eller nej-ruta.

Jag har tidigare framfört kritiska tankar om svenska internationella insatser som på intet sätt, snarare motverkat, svensk säkerhet. Men det finns ändå all anledning att höja på ögonbrynet när vissa "överbetalda" (läs bortskämda) kategorier "kinkar".

Det är en synnerlig tuff åtgärd från Försvarsmaktens högsta ledning om än imponerande. Och visst kan man ha viss förståelse för att inga villkor presenterats.

Å andra sidan varför skall det vara skillnad på personal som anställts före eller efter 2004?

Om och när det kan bli aktuellt med insatser kommer säkert olika villkor att finnas för personal från olika försvarsgrenar - så blir det när man fortsätter att tillåta en socialgruppsindelning = försvarsgrenstillhörighet inom Försvarsmakten.