söndag 17 augusti 2008

Så klimatförändingarna var inte det största hotet?

Det är märkligt hur lite som behövs för att allt skall vändas upp och ned.

Den hotbildsbedömning som presenterades av Försvarsberedningen innebar att miljöhotet var det dimensionerande (säkerhetspolitiska) hotet mot vårt land på kort och lång sikt.
Visst kan vattenbrist, brist på olja och andra nödvändiga förnödenheter bli en anledning till säkerhetspolitisk oro. Men att varmare vintrar och smältande is i polarområdena som resultat av miljöförändringar blir ett säkerhetspolitiskt hot måste anses vara en "missuppfattning av ämnet".

Att Ryssland följt USA:s exempel och angripit Georgien efter att georgiska förband försökt att kväsa utbrytartendenser i Syd Ossetien på i stort sett samma sätt som när USA och NATO bombade Serbien efter att serbiska förband försökt att förhindra utbrytartendenser i Kosova, måste anses vara ett tillvägagångsätt där USA visat vägen. Likheterna är många. Trots detta använder nu Condolisa Rice en retorik utan logik.

Att krig och död kan föra något gott med sig är svårt att hävda men redan nu har försvarsdepartementet ändrat tonläget. Först användes händelserna i Georgien som ett sätt att försvara FRA-lagen men nu verkar man gå ändå längre. Nu skall stora förändringar ske i det svenska försvaret som alltid verkar kosta lika mycket - oavsett vad man kan prestera.

Det skall bli intressant att följa utvecklingen - kanske utgör inte längre klimatförändringarna det största säkerhetspolitiska hotet?

Det skall bli mycket intressant att se hur Tolgfors förslag på omstrukturering kommer att bli.