tisdag 13 november 2018

Ska Annie Lööf bli vice statsminister


Nu  skall inga fler dörrar stängas, sa Annie och menade att hon mycket väl kan släppa fram Löfvén som statsminister inför fortsättningen på talmannens arbete efter den förväntade förlusten vid statsministeromröstningen på Onsdag.

Uttalandet väcker så många frågor. 

- vilken sakpolitik skall gälla. Hon har nämnt integrationen och där kommer hon omedelbart att krocka med den så "heliga" frågan om lönebildning som Löfvén menar att parterna skall hantera, vilket omedelbart blir en stötesten,
- hur skall majoriteten skapas, menar hon att S med sina 100, C med sina 31, Mp med sina 16 och V med sina 28 skall skapa regeringsunderlaget? Jodå det blir 175 tillsammans men att detta skulle bli en mittenregering är väldigt svårt, för att inte omöjligt att kunna urskilja. Att L med sina 22 skulle kunna ersätta Mp är möjligt men Annie talar mycket lite om det och det räcker heller inte utan V.

Här är det plats för ord om svek och andra som beskriver oärlighet.  

Intressant blir också Löfvéns reaktion på detta. Kanske är det det han räknar på?

Fast nu tillade hon också att hon inte kunde tänka sig att sitta i en regering med Stefan Löfvén som statsminister. Så då blir det inget av då? Eller hur hade hon tänkt nu? Hon kanske bara är den äregiriga småländskan som inte räds för det ena eller det andra bara för att själv nå framgång? Mycket står på spel, inget skolbarn kommer att missa att hon var den första kvinnliga statsministern i Sverige. Eller blir det ingenting av alltihopa utan extravalet rycker allt närmare och vad kommer det att förändra annat än L och Mp riskerar att få lämna riksdagen och att Sd blir ännu större!?

fredag 26 oktober 2018

Försvarsmaktens nya försvarsstrategi - utplåna hotbilden!
Nu har DN i ett stort upplägg valt att presentera den observation av en misstänkt främmande ubåt i Stockholms inre vatten.
DN har ägnat en månad åt att vrida och vända på uppgifterna om iakttagelsen, för att kunna finna någon annan förklaring än att det rör sig om en främmande ubåt.
Försvarsmaktens pressekreterare, Jesper Tengroth, säger att Försvarsmakten kanske inte delar de bedömningar som DN gjort och således inte heller de som gjorts av pensionsavgångne kommendören Nils-Ove Jansson, som klassificerar händelsen som sannolik främmande undervattensverksamhet. Den näst högsta klassificeringen i skalan 1-5, där en 1:a i praktiken innebär att man skall kunna "ta på plåten". Nils-Ove Jansson är kanske den mest rutinerade underrättelseofficeren någonsin, avseende analys av just händelser som har med kränkningar av svenskt vattenterritorium.

Men det är inte första gången som en Försvarsmakt utan resurser väljer att anpassa "fienden" efter de resurser man (inte) förfogar över.

Såå.......Men varför vill inte Försvarsmakten ta bort sekretessen från dessa observationer om de så "kompetenta" analytikerna funnit en annan förklaring till händelsen än en främmande ubåt? Det gjorde man snabbt i fallet Kviman?

Så tyvärr unge herr Tengroth, jag tror inte att du är "byxad" att hantera detta! Och kom ihåg att den som ljuger måste komma ihåg allt han sagt.

Och slutligen om jag hade fått bestämma, så skulle inte Jesper Tengroth ha fått läsa den slutliga bedömningen av händelsen. Den informationen kan ingen pressansvarig hantera på rätt sätt! Det han fått är en högre chefs uppmaning att inte säga någonting, vilket är väldigt riskfyllt!

Hultqvist visar att han har förstått när man skall hålla sig undan för att inte bränna sina fingrar och menar att allt detta är Försvarsmaktens ansvar, vilket han meddelar skriftligt! Nu skall ÖB Michael Bydén uttala sig i ärendet.


Kanske var det en svensk ubåt som man inte hade koll på? Något som man näppeligen skulle kunna erkänna! Eller?

fredag 5 oktober 2018

Som katten kring het gröt - inte bara ifråga om att bilda regering

De varma ångorna från den heta gröten som ett eventuellt samarbete i form av aktivt- eller passivt stöd innebär håller Centerns- och Liberalernas katter på avstånd.
Att en regering kan bildas endast genom att politiska löften kommer att brytas framstår tydligt.
Men hur vore det med lite utbildning i demokrati för våra folkvalda politiker. Är det de politiska partierna som ansvarar för att utforma en politik som stödjer sig på en politisk ideologi. Och så får man hoppas att folket, varifrån makten utgår, skall tvingas välja. Eller är det folkviljan som utformar politiska program och ideologier?
Just nu verkar det som om endast två av tre alternativ får väljas. Luktar inte detta lite politikernas och massmedias diktatur?


Men i dessa dagar av uteblivet litteraturpris efter Nobels testamente har äntligen världens framtidsfrågor kommit till ytan. Roslings bok, Factfulness, som nu översätts till 33 språk och som skall finnas till alla studenter, ifrågasätts genom att statistik inte behandlas korrekt och att befolkningsexplosionen i Afrika inte ses som ett problem.
Varje fertil kvinna i Afrika föder i medeltal 4,9 barn. Men denna befolkningstillväxt kommer att bromsas upp, när även den världsdelen utvecklas påstås i boken. Att detta skulle innebära enorma miljöproblem "viftas bort" genom att ny teknik kommer att utvecklas. Men om man anser att transportsystemet skall övergå till eldrift tar man inte hänsyn till att batteritillverkningen är en stor utsläppskälla och att jämförelsen mellan en liten dieselbil har mindre miljöpåverkan än en motsvarande elbil under deras respektive livscykel.

Vi har stora globala utmaningar framför oss. Värst av allt är att ingen politiker vågar eller förstår att det övergripande globala miljöproblemet är mänskligt! Eller skall vi säga genom mänsklig påverkan? Där är vi överens, men varför fortsätter inte resonemanget till att även här våga tala om volym?

Sanningen är helt enkelt att vi är för många människor på planeten och problemet ökar lavinartat utan att någon verkar vilja göra något för att förhindra detta.

onsdag 26 september 2018

Äntligen fick folkstyret (demokratin) betydelse


Det är 108 år sedan S fick så få röster som i 2018 års val. Inte undra på att Stefan Löfven är förvånad och förvirrad. Att han dessutom skulle bli bortröstad ser han fortfarande som en parentes, S är ju fortfarande det största partiet.

Att våra politiska representanter fortfarande inte verkar vara några matematiksnillen är uppenbart. Och det är  ju inte så värst många år sedan man inte förstod att 50% av 350 är 175, det vill säga jämt delbart. Men att detta skulle få betydelse under en hel mandatperiod och Sverige regerades med hjälp av lottning då voteringar många gånger hamnade på 175 för och 175 mot, trodde inget av dessa snillen.
Så varför tror Löfvén att han skall kunna bli statsminister igen. Hans 100 mandat plus Mp:s 16 och V:s 28 blir bara 144 mandat. Således saknas 31 mandat för att uppnå egen majoritet. Att det just skulle saknas 31 mandat är just det antalet mandat som Annie Lööf sitter på. Och visst innebär en fantastisk förhandlingssits för vår Annie.
Men, det finns oftast ett men, hennes och hennes partis uppfattning i migrationsfrågan kan ställa till det men mycket svårare kommer Centerns fasta uppfattning om hur svenskt näringsliv skall utvecklas. Där finns den uppenbara konflikten mellan fackföreningsmänniskan Löfvén och Centerpartiets tydliga linje och förståelse för hur viktigt näringslivet är som motor för den svenska ekonomin.

Att M + Kd i en regering samt stöd från SD och C ger 185 mandat är nog vad vi kan hoppas på. Liberalerna får vårda sina 20 mandat, slipper skolfrågan som inte varit särskilt lyckad och behöver inte riskera att hamna under 4% vid nästa val eller ett tidigare extraval.

Och som alltid när man förlorat söks en syndabock samtidigt som en kronprins eller prinsessa utses. Anders Ygeman som både blivit avsatt som minister, gått kurs i talekonst och blivit gruppledare framstår som klart alternativ till Löfvén. Synd bara att han inte kan överta Löfvéns fantastiska kostymer! (som enligt anonyma källor inköptes på Hermés då statsminsterutnämningen blev klar)
Att klimatförändringarna orsakas av globala utsläpp och om vi tog bort hela Sverige från jordklotet, med människor, bilar, kor, skogar och allt annat, så hade detta inte haft större påverkan än några promille på den globala klimatförändringen, börjar fler och fler att förstå. Mp valresultat ger en fingervisning om detta. Åtminstone hoppas jag det.

Nu börjar dessutom sanningen att sippra fram angående miljön. Vår planet är redan överbefolkad och prognoserna för befolkningstillväxten är minst sagt oroväckande.


fredag 14 september 2018

Om den politiska makten och dess vanebildande egenskaper


Jag förstår inte hur och varför massmedia försöker påverka svenska folket angående frågan om hur Sverige skall regeras.


Borde man inte förklara att en statsminister väljs av riksdagen som består av 349 ledamöter. Valet sker genom att statsministern väljs om denne inte får en majoritet (minst 175 röster) mot sig. Eftersom SD med sina 62 mandat och Alliansen med sina 143 mandat sannolikt kommer att fälla Löfven är det svårt att förstå varför inte Löfven redan avgått. Möjligen vill han behålla makten så långt som möjligt och kanske försöka verka som talman. Landet måste ha en regering och regeras säger Löfven. Men resonemanget haltar eftersom den avgångne statsministern kommer att fortsätta regera med en expeditionsregering som har alla regeringens befogenheter med ett undantag, att man inte kan utlysa extraval. (Och kanske just det är motivet?)
Så Löfvens påstående är felaktigt och rent struntprat. Avsiktligt eller ej? Löfvens bristande kunskap om konstitutionen är fortfarande påtaglig.

Den andra frågan en ny talman måste ställa till de presumtiva regeringsbildarna är hur de kommer att kunna få igenom sin budget i riksdagen. Även i den frågan framstår en Alliansregering,  som kunnat accepteras av SD eller en M + KD regering i minoritet, som de alternativ som skulle ha störst möjlighet att få riksdagen att godkänna sin budget.

Så varför skriver massmedia upp den politiska situationen som komplicerad, svår, kaotiskt och ännu värre, om inte det handlar om att sälja lösnummer och öka sitt inflytande. Men nu, inte som en demokratisk bevakande faktor, utan mer som odemokratiskt påverkande faktor!?

Och om makten och möjligheterna att få umgås med presidenter, generalsekreterare och andra storheter inte är det väsentliga för Stefan Löfven kommer  han i fortsättningen inte att ha någon användning av sina fantastiskt snygga kostymer!

Men det är kanske så att vår utrikesminister Margot Wallsten vill kunna underteckna det kontroversiella kärnvapenförbudet i FN samma dag som Löfven röstas bort i Sveriges Riksdag?

Möjligt? Visst! Parlamentariskt? Verkligen inte! Odemokratiskt? I högsta grad! Feministiskt?
fundera själv!

måndag 10 september 2018

Lyckades Socialdemokraterna genomföra en ny Perssonmanöver (Maxtaxa och den extra ledighetsveckan)?


Nu är valet avslutat. Några röster återstår att räkna och det är långtifrån otroligt att resultatet kommer att bli 143 - 143 i mandatfördelning mellan Alliansens fyra partier och regeringens två partier plus Vänsterpartiet.
Men vem har egentligen vunnit valet och vem har förlorat? Just nu har Alliansen ökat med 2 mandat medan S + Mp + Mp minskat med 15.

"Nu visar SD sitt verkliga och fula tryne" sa Löfven efter Åkesson uttalande i slutdebatten. Kanske men gamle statsministern (eller mobboffret)  Göran Persson går till kraftigt angrepp mot Kristersson när han tycker att denne saknar karisma!

Olyckligt valresultat eller ett perfekt valresultat som ställer det hela på sin spets? Det är omöjligt att just nu ge svar på.

Men en annan mer resonerande fråga är vari ligger skillnaden mellan att föreslå 3000 röster mot en tomtmark och bygglov för en moské och att utlova en extra ledig vecka till alla barnfamiljer några dagar innan valdagen?

Något att fundera över. Försök samtidigt att lista ut vem som kom med förslaget. En tidigare statsminister som gjort samma sak med framgång eller en sittande statsminister?
 Och förresten, varför tycker våra ledande politiker att yttrandefriheten inte gäller alla i vårt land när man utesluter 18% av våra medborgare?

Att SD:s företrädare många gånger redan har blivit av med sin familj, vänner, jobb och är på god väg att bli rättshaverister innebär att de inte riskerar allt detta de redan förlorat genom att officiellt ställa upp för en politik som gillas av så många som knappast kan vara allt det som partiet anklagas för.

Och är det inte så? Och hur har detta åstadkommits?

Hur som helst. Oddsen ligger kvar på mycket höga nivåer att Löfven är namnet på vår statsminister om två veckor!

Håll ut! Det är aldrig försent att ge upp!

tisdag 28 augusti 2018

Så kom det då! Detta vals köp av röster. Många kommer ihåg Perssons utspel om maxtaxa! Desperationen växer!


Nu presenterar Socialdemokraterna ett förslag där barnföräldrar skall få en vecka längre ledighet, per barn, så länge man har barn mellan 5 och 16 år. Ledigheten får tas ut i samband med barnens ledighet från skolan. Ersättningen blir densamma som om man varit sjukskriven, dvs ca 80% av lönen.
Reformen skall genomföras under nästa mandatperiod under förutsättning att Socialdemokraterna fortsätter att regera. Kostnaden beräknas till ca 5 400 miljoner.

                                         
Det är svårt att hitta ett mer populistisk utspel eller vallöfte än detta. Möjligen var Göran Perssons löfte om maxtaxa något liknande. Då gick det vägen. Men är situationen densamma i dag. Mycket är inte det och väljarna som bestämt sig ändrar sig troligen inte nu.


Är det inte så att vi har brist på vårdpersonal när vi tvingas kalla in personal från sina semestrar? Ropar inte näringslivet efter kompetent arbetskraft under denna högkonjunktur? Och Du, borde inte våra barn i stället gå längre i skolan för att kompensera de dåliga studieresultaten?

Nu återstår bara att se om väljarkåren åter låter sig köpas lika lätt som 1998?