måndag 28 augusti 2017

Anna Kinberg-Batra avgår - till sist och vad hände egentligen i regeringskansliet?

Anna Kinberg-Batra när hon var som bäst - var när hon annonserade sitt avsked!

Uppdaterad 1/9

Det kan tyckas vara hårt och hänsynslöst att fälla den moderata partiledaren på det sätt som gjordes men vilka medel återstår när denne hårdnackat gång på gång meddelar att hon känner stort stöd och tänker sitta kvar. Ett sådant beteende brukar kallas "brist på självinsikt" eller kanske till och med "bristande sjukdomsinsikt".


Hennes politiska gärning började med att hon på ett övertygande sätt påstod att "stockholmare är smartare än lantisar" och inte kunde man ana att det var ett skämtsamt sätt att uttrycka sig. Så nog kan hon vara övertygande i sitt sätt. Inte minst visade hon det i sitt avskedstal som var ett dramaturgiskt mästerstycke. Synd bara att alla hennes tidigare framträdanden helt saknade personlig övertygelse.

Valförlusten berodde, enligt mig och många fler, på Reinfeldts "öppna era hjärtan"-tal som tydligen blev en fullständig överraskning inte bara för de moderata väljarna utan även för den närmaste kretsen. Det är klart att ingen kunde förstå, eller borde man förstått, att den migrations-överenskommelse som man lät Miljöpartiet utforma skulle "stå ut" och locka inte bara asylsökande utan alla (så kallade ekonomiska flyktingar) som på olika sätt sökte ett bättre liv.
Med facit i handen klarar vi inte att integrera alla dessa människor i det svenska samhället. Inte ens Olof Palme som såg till att i grundlagen skriva in en passus om Sverige som ett multikulturellt land, hade kunnat ana vad som skulle hända tror jag.
Nu är vi där och nu måste vi alla hjälpas åt så gott vi kan med att lugna alla känslor som den allt hårdare polariseringen innebär.

Att avgå och utse gruppledaren till tillförordnad partiledare för att denne var en garant för fortsatt Reinfeldtspolitik kändes i förvirringen inte som en öppen och transparent handling. När hon sedan valdes fanns också bara en kandidat.

Hon hade ingen lätt uppgift men insåg inte detta förrän det var försent. Att låtsas om att Sd inte existerar går inte men på det sätt hon gjorde utspelet på, utan förankring och utan övertygelse var hopplöst redan på förhand.

Nu måste Moderaterna ta nya tag och snabbt få fram en ny partiledare. Odenberg är inte aktuell även om han själv vill. Kristersson och Svantesson är båda bra alternativ. Men varför får inte kandidaterna göra sina programförklaringar innan de väljs. Är det för att det strider mot elfte budordet, som lyder; "så har vi aldrig gjort förut" eller finns det andra dolda skäl? Ett öppet och transparent val ökar det så nödvändiga stöd som den nye (nya) partiledaren måste ha! Carl Bildt har fått stort stöd vid en opinionsundersökning och hans familjesituation verkar numera stabil. Han är säkerligen en partiledare som skulle kunna ena partiet och komma tillbaka till 30%. Han borde ha lite revanschlust och suger nog på detta. Kanske skulle han inte heller tveka att redan nu fälla regeringen, tillfället finns!


Vad hände egentligen på regeringskansliet?


I ett tidigare blogginlägg antydde jag att Löfvén blåljög oss alla rätt i ansiktet. Att ljuga innebär stora risker om sanningen kommer fram. Och den brukar alltid göra det, oavsett hemligstämplar eller hur bra man håller sig till sin version.Nu händer saker och jag tror att både Lennartsson och Löfvén inte förstod innebörden av det som inträffade. Eller så ville man inte förstå. Under samma period inträffade den stora ökningen av migranter som vällde in i landet, vilket sannolikt tog upp mycket uppmärksamhet på statsrådsberedningen. Nu går också avsatte GD för Transportstyrelsen med uppgifter om att regeringen hade full insyn!
Hur som helst tror jag att om Alliansen vill, så har man tillräckligt på fötterna för att fälla statsministern. Men vill man, det är frågan! Vill man i stället mala ned Löfvén ordentligt med detta eftersom man inte verkar vilja överta regeringsansvaret. Eller är man rädd för ett extraval? Ett extraval beslutas i så fall av den sittande regeringen. Skulle inte Carl Bildt vara den som skulle vilja hålla i yxan? Nu var han inte det. Och nog måste man ha förståelse för att en 68-åring, trots populäritet, måste inse att han är passé. Han motiverar sitt beslut att inte ställa upp med att han inte ägnat sig åt partipolitik de senaste tio åren!

fredag 11 augusti 2017

Blir det krig nu?


 

En eskalering av retoriken är inte något som på något vis kan minska spänningarna och sänka risken för väpnad konflikt mellan Nordkorea och USA.

I krig och väpnade konflikter finns inga vinnare. Redan nu sjunker börskurserna i Asien kraftigt. Oavsett med vilka "kirurgiska" militära operationer som används kommer människoliv och infrastruktur att offras.

XI Jinping har uttalat att om Nordkorea anfaller först så skall Kina förhålla sig neutrala men om USA anfaller först skall Kina förhindra detta.Kanske har Rice rätt när hon säger -"lägg ner, säkerställ istället att eventuella robotar som skjuts mot Guam eller andra platser kan skjutas ned"!

Möjligen är den kinesiska tystnaden ett tecken på att denna retoriska konflikt utnyttjas för att de kinesiska konstgjorda öarna som utökar det kinesiska territoriet på bekostnad av Japan, skall hamna i skymundan?

Nej, jag tror att insatserna är alldeles för höga för någon att starta  ett krig, oavsett hur "kirurgiskt" det kan vara. Hursomhelst hoppas jag detta!

Högst intressant, och kanske farligast, är att en nedskjutning av nordkoreanska robotar som är avsedda att landa på internationellt vatten nära Guam, betraktas som en krigshandling!?

torsdag 10 augusti 2017

Skjut inte budbäraren ----- om inte budbäraren också utformat budskapet!

Trots att moderaternas partiledare lyckats samla Alliansen till ett gemensamt angrepp på regeringen och lyckats få två statsråd utbytta fortsätter raset för partiet.
Var detta ytterligare ett tecken på svagt ledarskap från Kinberg-Batra? Nu går moderaterna vidare med ytterligare KU-anmälningar. Men varför inte gå på Löfvén direkt?

Nu återstår endast två alternativ för Moderata samlingspartiet. Det ena är att snabbt byta partiledare, bli tydligt och det andra är att försöka samla alla krafter bakom henne och riskera ett fullständigt valnederlag. Detta är ingalunda ett val mellan pest eller kolera. Nej det tycks handla om personlig prestige och rädsla att hamna på fel sida i den "palatsrevolution" som någon kanske kallar det.


Om partiledningen, vilken också kan behöva förnyas, avsätter Anna Kinnberg-Batra blir Elizabeth Svantesson som förste vice partiledare, ny tillförordnad partiledare fram till partistämman i höst då en ny partiledare kan väljas. Det kan tyckas ont om tid med hänsyn till kommande val, men att inte ändra "uppställningen" kan visserligen tyckas vara konservativt men alldeles för många i den nuvarande "laguppställningen" kan omöjligen tvätta av sig "Öppna era hjärtan-stämpeln" vilket med största sannolikhet leder till den största valförlusten någonsin.

Om partiledningen omstruktureras så nära ett val föreligger en mängd svårigheter och risker. Å andra sidan kan en lång utdragen valrörelse trötta ut väljarna och budskapet går inte fram.

                  Moderata samlingspartiets valmanifest

Dagens väljare, förutom de ca 20%, som skulle rösta på Socialdemokraterna, även om Musse Pigg var deras partiledare, (sagt av S-märkt journalist) ser mindre på partibeteckning utan mer på politiskt program.

Därför måste det valmanifest som innebär att Sverige kan få en ny regering vara tydligt och endast omfatta några få enkla punkter.
  • Sverige skall även i framtiden uppfylla konventionen om mänskliga rättigheter avseende asyl. Detta innebär att den som har asylskäl skall få möjlighet att stanna i landet under den tid som asylskälen har giltighet. Vi skall vare sig genomföra en "brain drain" av dessa länder som så väl behöver dessa för att återuppbygga länderna, eller vara ett land tar hand om alla de fattiga, sjuka eller på annat sätt oförmögna att försörja sig och som deras hemländer lämnat åt sitt öde. De som har asylskäl, skall inte med automatik omfattas av hela det svenska välfärdssystemet. En harmonisering av de europeiska villkoren måste utformas. Ett avslag på asylansökan skall ha en preskriptionstid på minst tio år. Sverige skall inte framstå som ett "paradis" för migranter utan asylskäl. Förutsättningarna för arbetskraftsinvandring skall däremot förenklas.
  • Den svenska välfärden skapas genom att så många som möjligt bidrar med arbete som innebär produktion av varor och tjänster som efterfrågas, företrädesvis i utlandet. Därför skall svenskt näringsliv stimuleras. Administrationens storlek inom den offentliga sektorn skall alltid vara föremål för prövning.
  • Sverige skall fortsätta att vara alliansfritt. Detta innebär inte, att samarbete med i första hand våra Nordiska grannländer skall kunna göras. Genom vår alliansfrihet, som vi med trovärdighet, med militära medel, skall kunna hävda, utgör vårt land en stabiliserande faktor i Norra Europa.
  • I möjligaste mån skall skattetrycket minskas. Detta stimulerar till arbete och konsumtion. Det skall alltid löna sig att arbeta! Höjda skatter på främst arbete innebär ofta minskade skatteintäkter.
  • Det svenska utbildningssystemet skall förbereda eleverna för yrkeslivet. Det är lika viktigt att begåvade elever stimuleras som att elever som har svårigheter med teoretiska studier också stöds. Det finns många anledningar till varför elever inte kan tillgodogöra sig utbildningen. Detta kan bero på allt från lärare, direkt olämpliga som pedagoger, skoltrötthet, omognad, koncentrationssvårigheter, sociala missförhållanden, mm, är hinder för en bra utbildning. Några av dessa problem kan lösas med att möjligheterna till "vuxenstudier" blir bättre.    

Det finns naturligtvis anledning att "fila" på alla dessa formuleringar men i all hast ser jag att detta är huvudspåren.