fredag 26 oktober 2018

Försvarsmaktens nya försvarsstrategi - utplåna hotbilden!
Nu har DN i ett stort upplägg valt att presentera den observation av en misstänkt främmande ubåt i Stockholms inre vatten.
DN har ägnat en månad åt att vrida och vända på uppgifterna om iakttagelsen, för att kunna finna någon annan förklaring än att det rör sig om en främmande ubåt.
Försvarsmaktens pressekreterare, Jesper Tengroth, säger att Försvarsmakten kanske inte delar de bedömningar som DN gjort och således inte heller de som gjorts av pensionsavgångne kommendören Nils-Ove Jansson, som klassificerar händelsen som sannolik främmande undervattensverksamhet. Den näst högsta klassificeringen i skalan 1-5, där en 1:a i praktiken innebär att man skall kunna "ta på plåten". Nils-Ove Jansson är kanske den mest rutinerade underrättelseofficeren någonsin, avseende analys av just händelser som har med kränkningar av svenskt vattenterritorium.

Men det är inte första gången som en Försvarsmakt utan resurser väljer att anpassa "fienden" efter de resurser man (inte) förfogar över.

Såå.......Men varför vill inte Försvarsmakten ta bort sekretessen från dessa observationer om de så "kompetenta" analytikerna funnit en annan förklaring till händelsen än en främmande ubåt? Det gjorde man snabbt i fallet Kviman?

Så tyvärr unge herr Tengroth, jag tror inte att du är "byxad" att hantera detta! Och kom ihåg att den som ljuger måste komma ihåg allt han sagt.

Och slutligen om jag hade fått bestämma, så skulle inte Jesper Tengroth ha fått läsa den slutliga bedömningen av händelsen. Den informationen kan ingen pressansvarig hantera på rätt sätt! Det han fått är en högre chefs uppmaning att inte säga någonting, vilket är väldigt riskfyllt!

Hultqvist visar att han har förstått när man skall hålla sig undan för att inte bränna sina fingrar och menar att allt detta är Försvarsmaktens ansvar, vilket han meddelar skriftligt! Nu skall ÖB Michael Bydén uttala sig i ärendet.


Kanske var det en svensk ubåt som man inte hade koll på? Något som man näppeligen skulle kunna erkänna! Eller?

fredag 5 oktober 2018

Som katten kring het gröt - inte bara ifråga om att bilda regering

De varma ångorna från den heta gröten som ett eventuellt samarbete i form av aktivt- eller passivt stöd innebär håller Centerns- och Liberalernas katter på avstånd.
Att en regering kan bildas endast genom att politiska löften kommer att brytas framstår tydligt.
Men hur vore det med lite utbildning i demokrati för våra folkvalda politiker. Är det de politiska partierna som ansvarar för att utforma en politik som stödjer sig på en politisk ideologi. Och så får man hoppas att folket, varifrån makten utgår, skall tvingas välja. Eller är det folkviljan som utformar politiska program och ideologier?
Just nu verkar det som om endast två av tre alternativ får väljas. Luktar inte detta lite politikernas och massmedias diktatur?


Men i dessa dagar av uteblivet litteraturpris efter Nobels testamente har äntligen världens framtidsfrågor kommit till ytan. Roslings bok, Factfulness, som nu översätts till 33 språk och som skall finnas till alla studenter, ifrågasätts genom att statistik inte behandlas korrekt och att befolkningsexplosionen i Afrika inte ses som ett problem.
Varje fertil kvinna i Afrika föder i medeltal 4,9 barn. Men denna befolkningstillväxt kommer att bromsas upp, när även den världsdelen utvecklas påstås i boken. Att detta skulle innebära enorma miljöproblem "viftas bort" genom att ny teknik kommer att utvecklas. Men om man anser att transportsystemet skall övergå till eldrift tar man inte hänsyn till att batteritillverkningen är en stor utsläppskälla och att jämförelsen mellan en liten dieselbil har mindre miljöpåverkan än en motsvarande elbil under deras respektive livscykel.

Vi har stora globala utmaningar framför oss. Värst av allt är att ingen politiker vågar eller förstår att det övergripande globala miljöproblemet är mänskligt! Eller skall vi säga genom mänsklig påverkan? Där är vi överens, men varför fortsätter inte resonemanget till att även här våga tala om volym?

Sanningen är helt enkelt att vi är för många människor på planeten och problemet ökar lavinartat utan att någon verkar vilja göra något för att förhindra detta.