lördag 17 januari 2009

Elitklasser, friskolor och vuxenutbildning

Så har då Björklund lyckats jämställa teoretisk begåvning med sportslig begåvning. Något att gratulera.
Mer märkligt är vänsterledaren Ohlis, sannolikt förberedda, svar på frågan om inte elitskolor i idrott skulle kunna jämföras med elitskolor för teoretisk utbildning.

Hans svar; att det inte går att jämföra dessa två saker eftersom alla inte behöver kunna kämpa om världsmästerskap i skidor men att alla har behov av goda matematikkunskaper. Det är nog riktig Lars, men alla har inte behov av de särskilda matematikkunskaper som bara de med särskild fallenhet kan uppnå! Att vi har utbildning som ger oss förutsättningar att skapa en världsledande ställning inom forskning och vetenskap är vitalt och förutsättningen för att vår industriproduktion även i fortsättningen skall vara efterfrågad. Eller tänkte Du Lars, att morgondagens industriledare och forskare skall vara arbetskraftsinvandrade japaner, indier och kineser?

Och tyvärr har den breda (misslyckade) satsning på teoretisk utbildning på omotiverade och icke teoretiskt begåvade elever skett på bekostnad av de mest begåvade!

Dessa elitskolor innebär att alla kan stimuleras efter sina respektive behov. Men tycker man att teoretisk begåvning är finare och mera värt i samhället än praktisk begåvning får man problem. (Men det anser väl inte du Lars Ohly?)

Det är naturligtvis önskvärt att man i ett samhälle kan höja bildningsnivån i alla avseenden och på så stor bredd som möjligt. Men att tvinga omotiverade och hormonstinna elever med koncentrationssvårigheter att störa utbildningen som enda sätt att profilera sig, är ett dåligt sätt att skapa jämlikhet.

Låt istället den elev som väljer att börja jobba, som lärling eller på annat sätt redan efter nio års grundskola få ha kostnaden sina tre gymnasieår insatta på ett utbildningskonto som han (eller hon) kan utnyttja som vuxenstudier när motivationen infunnit sig och den värsta hormonrusningen lagt sig.

Friskolor är ett nytt fenomen som möjligen kan skapa en nyttig konkurrens men tillsynen måste ske minitiöst och det kommer sannolikt att ta några år innan nyheten har satt sig.

Inga kommentarer: