fredag 7 april 2017

Ett tillfälle att ta vara på för att visa styrka eller?

Behovet att visa styrka (Uppdaterad 10/4 1015)

Efter att många människor dödats och skadats av saringas, passade President Trump på att visa världen vilken beslutsförmåga han besitter när han beordrade amerikanska flottenheter att avfyra 59 Tomahwk-robotar mot det flygfält som användes, då ett bombanfall genomfördes mot området som drabbades av saringasen.

Det är långt ifrån klarlagt, än mindre bevisat, att det syriska flyganfallet var ett anfall med saringas. Tidsförhållandena verkar inte stämma och mycket viktigare, motivet för ett sådant anfall är inte bara långsökt för den syriska regeringen, det är definitivt kontraproduktivt.

Både ryska och syriska förklaringar är att det visserligen genomfördes ett bombanfall mot området, men att gasen sannolikt spreds efter att ett ammunitionsupplag där saringas lagrats, träffats av bomber och därför spreds.

Intressant är också att dagarna innan gasen spreds, uttalade Trump att det inte längre är ett ovillkorligt krav att Assad skall avlägsnas innan förhandlingar om fred skall kunna påbörjas. Nu har Trump tvärvänt i sin uppfattning om Assad. Ryssarna har sagt upp det bilaterala avtalet mellan Ryssland (Syrien) och USA, om att alltid meddela varandra vilka flyganfall som planeras och genomförs för att därigenom undvika konflikter i luften mellan deras respektive flygstridskrafter.

Förhållandet mellan USA och Ryssland har påtagligt försämrats.
Den syriska regeringens motiv för spridning av saringas mot rebellerna

Tidigare utredningar om användning av gas har utmynnat i att båda sidor har använt gas. Många gånger enbart klorgas. Det kan således inte uteslutas att regeringssidan har använt och skulle använda dessa stridsmedel igen. Att snabbt få ett slut på striderna och tvinga fram ett avgörande skulle kunna vara ett motiv. De begränsade skadorna, trots allt, som drabbat civilbefolkning och barn, är visserligen en terrorhandling men risken för att detta skulle användas som propaganda mot den starkare parten (Assad-regeringen) skulle vara att ta en alltför stor risk.
Om regeringssidan använd gas, genom spridning från flygplan eller på annat sätt måste detta ha gjorts utan att den högre beslutsnivåns (i vart fall officiella) goda minne.

Rebellernas motiv för att sprida saringas inom eget område

Mycket långsökt, men ser man på hur liv värderas i andra sammanhang är det inte omöjligt. De uppenbara vinster man kunnat hoppas på, en upprörd världsopinion och inte minst en amerikansk reaktion som den vi nu sett måste vara "gefundenes fressen" för rebellerna. En möjlighet att uppnå egna fördelar är långt ifrån försumbar.

President Trumps motiv för att genomföra ett anfall med kryssningsrobotar

Trumps populäritet har minskat drastiskt under den sista tiden. Flera försök att genomföra sin vallöften har stoppats eller försvårats. Ett snabbt svar på något (användning av stridsgas) som hela världen fördömer och hans företrädare Obama inte "vågat" genomföra trots ultimatum skulle sannolikt visa både på beslutsförmåga och militär styrka.
Trump visar också att han litar på sina underrättelsetjänster och om en utförlig undersökning skulle visa på motsatsen kan han alltid skylla på dessa.
De försök till närmande till Ryssland och Putin har inte gillats av den "sportälskande" amerikanska nationen. En nedkylning av kontakterna skulle således öka hans popularitet.
Att gå förbi både FN, Senaten och dessutom strida mot folkrätten är en nackdel men som tidigare brott mot dessa snabbt glömts bort.

Tyvärr har det senaste dygnets händelser försvårat en politisk lösning på konflikten i Syrien. Den spänningsökning som skapats av att USA uppenbart åsidosatt både folkrätt, FN och annat kan i sämsta fall kräva att Ryssland, för att inte förlora ansiktet, måste agera. 


Tillägg och anmärkning till ovanstående!

I dag den 8/3 läste jag en blogg, 8 dagar,  där mina "spekulationer" också beskrevs. I bloggen beskrevs sarinattacken som en "falsflag" operation för att "legitimera" den amerikanska bestraffnings- attacken. Jag vill med detta bara understryka att detta är mina egna slutsatser och ingen "delad" åsikt.

De amerikanska underrättelseorganisationerna har tidigare haft ett ljumt, för att inte säga dåligt, förhållande till den nye presidenten som oförbehållsamt kritiserat dessa. Skulle detta vara ett försök och i så fall lyckat sådant, att vända Trump mot Putins Ryssland och Assad i Syrien. Och om och när en sanning kommer fram har dessa organisationer en hållhake på presidenten.

Å andra sidan kan detta vara ett sätt för Trump att sätta dessa organisationer på prov. Om resultatet av "bestraffningen" skulle slå fel kan han skylla på underrättelseorganisationerna.

Mest sannolikt är dock att detta var ett utmärkt tillfälle för den amerikanska presidenten att både visa handlingskraft och amerikansk militär styrka, både för amerikanska folket, ryssar, kineser, nordkoreaner och resten av världen.  

Så kom då terrorangreppet på Drottninggatan i Stockholm. Just nu är fyra människor döda och en handfull allvarligt skadade. 

Och redan efter två dygn startade den politiska debatten. Varför finns fortfarande 12000 människor med utvisningsbeslut och som olagligt befinner sig i landet. Den Uzbek som nu misstänks för dådet är just en sådan.
Alla kommer vi ihåg protesterna mot REVA. Då var det de mest "dumliberala" partierna som genom opinionsbildning förhindrade polisens arbete.
Efter ett beslut om utvisning kan den utvisade hålla sig dold under fyra år tills utvisningsbeslutet preskriberats, överleva  på svartjobb eller kriminalitet och sedan göra en ny asylansökan. Har man dessutom inte gjort sin identitet och hemvist sannolik kan en helt ny anledning för asyl framföras. Men både Migrationsverket och Migrationsdomstolarna gör ett rättssäkert och bra jobb.
Rätten att söka asyl känns rätt och riktigt, men skulle inte kravet på att kunna styrka sin identitet kunna vara både starkare och en lösning på problemet.

Men det finns alltid bakomliggande orsaker till terrordåd. Den i allt överskuggande orsaken vågar ingen tala om. Den är den verkliga elefanten i rummet!