torsdag 22 januari 2009

Tips till Björklund

Kanske var det lite sent av Folkpartiledaren att i elfte timmen komma med ett eget förslag om att förstärka försvaret av "hemlandet" genom återinförandet av brigadstrukturen och militär närvaro på Gotland.
Även om jag till fullo håller med om denna nödvändighet borde förslaget ha integrerats i alliansregeringens uppdrag "regleringsbrev" till Försvarsmakten.

Sannolikt blir detta bara ett slag i luften men hade förslaget utformats så att det erfordras brigader för att befordra officerare till överstar hade kanske det blivit annat ljud i skällan!

Inga kommentarer: