söndag 2 augusti 2009

Svensk insats i Afghanistan eller inte?

Om vi svenska skattebetalare anser att vi skall avsätta pengar för att försäkra oss om ett fortsatt fritt och politiskt oberoende Sverige måste det svenska engagemanget i Afghanistan ifrågasättas.

Att vi svenskar ställer upp på FN sanktionerade missioner är en sak, en helt annan sak är att vi ställer upp på missioner föranledda av 11 september-händelsen. Där USA har inlett ett krig mot en företeelse som i många fall försöker att få världens ögon riktade på "orättvisor".

Denna åsikt har inget att göra med att minst sex afghansska gerillamän blivit dödade eller om någon svensk soldat blivit dödad eller sårad. Något som man alltid måste räkna med i situationer som dessa.

Frågan är istället om vi och resten av västvärlden tror att vi kan åstadkomma något varaktigt genom att bekämpa en symptom.

Om detta är början på västvärldens "krig" mot islam måste vi allvarligt fundera på andra lösningar.