onsdag 28 januari 2009

Pliktutbildning under en vecka med syfte att skapa folkförankring - kan det vara något för Björn von Sydow

Nu är frågan om utbildning av värnpliktiga uppe igen. Det låter så enkelt att säga att när "det skorpar till sig" kan man börja utbilda igen. Vilka skall utbilda? Till vilken nivå skall utbildningen ske? Vilka utbildningsanordningar finns? Och så vidare!

Jag har i mina tidigare inlägg föreslagit att alla värnpliktiga skall utbildas med syfte att ge försvarsinformation och skapa folkförankring.
Men utbildningen kan göras under fem till tio dagar, utan uniformer, utan vapen och utan givakt. Omfattningen skall vara självskydd, överlevnad, sjukvårdstjänst (första hjälpen) samt information om Försvarsmakten, dess organisation och uppgifter.

Den här utbildningen kan genomföras med yrkesförsvarsorganisationen som också måste få och bibehålla en pedagogisk färdighet.

Åtta "insatsförband" (ush vad jag tycker illa om benämningen) kan under fem dagar utbilda fem omgångar om 500 elever under den studielediga perioden vilket skulle ge en utbildning av 40 000 varje år.

Självklart strider detta mot elfte budordet (så har vi aldrig gjort förut) men känn på idén och jämför med andra utbildningar som du själv eller din arbetsgivare bekostar och hur de förbereds, genomförs och vad de resulterar i.

Det brukar vara svårt att både äta och behålla kakan. Men kanske har vi under lång tid tummat sönder kakan till smulor som vare sig går att behålla eller äta!

Inga kommentarer: