lördag 1 mars 2008

ÖB tolkar situationen rätt! Läget är mycket allvarligt!

"Ett mycket allvarligt läge", säger ÖB, om Försvarsmaktens ekonomiska situation. "Det kostar mer att ha en soldat i Tchad än en soldat i Sverige, hemförlovad med prylar i ett förråd". Självklart är det så, särskilt om jämförelsen görs ett till ett. Men varför alltid prata om soldater och värnpliktiga. Varför inte prata om Försvarsmaktens gigantiska administration som fortfarande är lika stor som när "invasionsförsvaret" kunde sätta upp 600 000 man.

Är det så att ÖB och hans "administrativa stöd" ser det hela från ovan och exkluderar sig själva. När den svenska FN-styrkan i Kongo blev beskjutna gick de svenska befälen omkring i sina vindrockar och ropade "lägre ställningar". Kongoleserna blev mycket imponerade av detta och trodde att de svenska befälen var skyddade av något högre väsen.

Men det går inte att stoppa huvudet i sanden och tro att allt är som tidigare. Högkvarteret är större än någonsin, datakonsulter fyller dessutom en hel våning, den operativa ledningen, som skulle göra jobbet är ständigt på flytt och för säkerthets skull har man delat upp ledningen i förmågeskapande och förmågenyttjande. Något som aldrig gått att hålla isär. Dessutom bytte man nyligen uppgifterna mellan den operativa- och försvarsgrensledningen.

Säkerställ att uppgiften "långsiktig beredskap" förstås av alla. Välj de riktiga medlen för att lösa uppgiften. Det är väl ändå Försvarsmakten som väljer medlen?
Bestäm vilka kompetenser som skall finnas i ett framtida försvar, bestäm den kritiska massan och genomför verksamhet som vidmakthåller och utvecklar hög kompetens inom dessa områden.

Att i korridoren höra en general säga till en annan, - har du gått i pension? - Nej jag arbetar på högkvarteret, jag skriver mina memoarer, känns fruktansvärt.

När den skrivelse kom ut som angav vilka åldersgrupper av officerare med fullmakt som skulle erbjudas möjlighet till "förtida pension" vid fyllda 55 år, hade man för säkerhets skull på två ställen angivit att dessa möjligheter också omfattade överstar och högre, utan fullmakt. Kanske en nödvändig åtgärd för att krympa administrationen men denna personalkategori (utan fullmakt) hade kunnat avskedas med motivet arbetsbrist.

Jag tycker att ÖB tolkar situationen rätt. Läget är mycket allvarligt - för den administrativa personalen som inte behövs!