fredag 8 juni 2018

Helikopter 14 eller NH90 igen

Vet inte om man skall skratta eller gråta men nu har den "upphandlande" myndigheten Försvarets Materielverk (FMV) beställt en utredning av konsultföretaget Mc Kinsey för att klarlägga varför det kostar 200 000 Skr att flyga helikoptern en timme.
Konsultföretaget redovisar nu att flygtimpriset blir 242 000 Skr per flygtimme vid ett flygtidsuttag på 1700 timmar.

Som läget är nu verkar det prognostiserade uttaget av 1700 timmar per år vara väldigt mycket och eftersom beräkningen tydligen skiljer på fasta och rörliga kostnader varav en stor del är  kalender- relaterade så kommer flygtimkostnaden att öka avsevärt vid ett årligt flygtimsuttag på mer realistiska 500 timmar.

FMV som är en egen myndighet, det vill säga organisationen redovisas direkt under ett departement inte under Försvarsmakten och dess uppgift är att "anpassa civil produktion till militära krav" och ansvara för upphandling av materiel.


Till råga på allt elände så tvekar inte FMV att anlita en konsult för att klarlägga vad som gått fel i upphandlingen.

Nu verkar det som om FMV totalt misslyckats med upphandlingen av denna helikopter. Borde inte detta innebära att regeringen utkräver ansvar av ytterligare en generaldirektör?

Eller är det dags att lägga ned en organisation som totalt misslyckats? Eller är FMV ett ställe likt det på Statsrådsberedningen, en förvaringsplats för inkompetens?
Glädjande i hela denna soppa som har en frän doft av inkompetens från högsta till lägsta nivå är att man insett att det inte blir billigare om man inte använder dessa flygfarkoster.