tisdag 27 januari 2009

Vem leder Försvarsdepartemetet

Försvarsmakten lämnar sitt planeringsunderlag till Försvarsdepartementet på fredag i denna vecka. Innan dess finns inget förslag att ta ställning till. Planeringsunderlaget blir ett i raden av underlag som departementet kommer att jobba med i arbetet med att ta fram inriktningspropositionen.


Regeringens linje, att det inte blir några förändringar i grundorganisationen under mandatperioden, står fast. Inriktningspropositionen kommer inte att ge förslag på förändringar i grundorganisationen utan presentera inriktningen för det nya insatsberedda och gripbara insatsförsvaret. Därtill kommer att behövas en särskild proposition om personalförsörjningen i Försvarsmakten. Till inriktningspropositionen skall också läggas det ordinarie budgetarbetet som fortgår.

Skriver i dag Per Schlingman

Carlsson tycker att det är märkligt att inte Sten Tolgfors på ett bättre sätt kunnat redogöra för processen. Men vilka andra förslag skall departementet ta ställning till? Vilka andra instanser lämnar genomarbetade förslag i likhet med Försvarsmakten?

Inga kommentarer: