tisdag 27 mars 2018

Hur lågt skall beviskraven ligga i internationella konflikter? Är vi på väg mot ett nytt kallt krig?Att den ryska staten skulle ligga bakom förgiftningsförsöket av den utväxlade dubbelagenten och hans dotter ligger nära till hands att tro.

Motivet att förrädare alltid skall få sitt straff oavsett var i världen man befinner sig är tydligt och ger en avskräckande signal till andra presumtiva avhoppare. Detta är också, inte enda gången, där avhoppare från öst plötsligt fått mycket dålig hälsa och avlidit.

Den bevisning som åberopas, att det binära giftet utvecklats i Ryssland utesluter inte att andra stater kan ha tillgång till giftet och är i juridisk mening inget bevis alls eftersom giftet varit (är) tillgängligt i flera länder, bl.a Sverige.


Om vi istället vänder på situationen och ställer oss frågan vilka motiv Storbritannien skulle ha för att utpeka Ryssland för gärningen och utlösa en mängd sanktioner mot detta land, modifieras motivbilden. Dessutom finns i detta traditionsrika land exempel på hur ledare som tappat i populäritet just skapat en kris som både enat nationen och ökat dennes popularitet. Jag tänker då bl.a på Margaret Thatchers agerande i Falklandskriget.
Argentinas agerande var visserligen av samma art, presidenten behövde öka sin popularitet genavs att framgångsrikt få ett slut på de långdragna förhandlingarna om Falklandsöarna med britterna. Men hur  de argentinska styrkorna genomförde ockupationen påminde mycket om hur britterna genom århundraden agerat i världen med den skillnaden att här gjordes det utan några förlorade liv. Den brittiska militära styrkan skickades hem, i businessclass, skulle jag tro.
Britterna återtog öarna och Thatcher proklamerade "violence must never gain" och ökade sin popularitet. Åtskilliga människoliv släcktes och änkor och barn betalade priset.

Anfallet på Irak, motiverades av att landet hade och tillverkade massförstörelsevapen, vilket de inte hade och åter offrades åtskilliga människoliv. Hela samhällsstrukturen förstördes och istället skapades Daesh, mfl, terroristorganisationer.

Den brittiska premiärministern, Theresa May har stor anledning att öka sin popularitet och just nu verkar hennes och hennes regerings agerande med utvisning av ryska diplomater få följare i hela västvärlden. Något som måste visa på hennes styrka och öka hennes popularitet.

Så till rättsläget. Någon teknisk bevisning föreligger inte. Här finns ingen "smoking gun", inga fingeravtryck eller DNA-spår som kan matchas med någon rysk medborgare.
Det ryska motivet att avskräcka framtida förrädare, och i en förlängning om, och när, sanktioner av detta slag införs, skulle innebära ytterligare skäl för att Ryssland framstår som offret och således, både ena det ryska folket och öka stödet för president Putin, kan inte utan teknisk bevisning, enligt vår nationella rättspraxis, fälla Ryssland.Ibland och efter nyss fyllda 70 förskräcks jag allt oftare över den "inkompetens" eller möjligen det stora antalet "dolda agendor" som världen styrs med.

Och även om det är så att kampen om världsherraväldet inte längre står om erövrade territorier utan om erövrade marknadsandelar backas kampen upp av både konventionella militära styrkor, kärnvapen och otillbörliga påtryckningar.

Aldrig har jag stött den aningslösa pacifiströrelsen som tror att konflikter uppstår därför att stater har militär som kan försvara sina medborgare och som en sista utväg utgöra ett hinder mot angrepp. 
I stället måste konflikterna lösas på lägsta möjliga nivå och varje steg till att höja konfliktnivåer till varje pris undvikas.