tisdag 27 januari 2009

Ett räkneexempel utan excelark

Det påstås att av de 40 miljarder kronor som försvarsanslaget utgör i dag går ca 1/3 till löner. Med en medellön på 30 000 Kr kan ungefär 16 000 personal vara anställd. Det är också väldigt nära den siffra som redovisas av Försvarsmakten.

Om vi rekryterar, utbildar och visstidsanställer yrkessoldater på sex år med en medellön på 30 000 Kr skulle vi med oförändrad lönekostnad kunna ha ca 12 000 man anställda under förutsättning att dagens 16 000 minskas till 3000 med en medellön på 40 000 Kr.

Om vi undantar alla civila, där många skulle kunna ersättas med yrkessoldater skulle en yrkesofficer behöva leda 4-6 soldater. Den högre siffran tar hänsyn till behovet att bemanna ett militärt Högkvarter med 1000 man. En siffra som personal i Högvarteret påstår är nödvändig? På lägre ledningsnivåer kommer också ett behov att uppstå vilket innebär att siffran kanske måste ökas till 8.

Efter sex års tjänst övergår dessa yrkessoldater till "reservister" med en beredskapstid på ytterligare sex år vilket innebär att siffran 12 000 man på kort tid kan fördubblas till 24 000 man. Efter sex år som reservist kan överföring ske till nationella skyddsstyrkor till låg kostnad.

Visst går det, men några frågor återstår;

- vilka andra kostnader utgör de återstående 2/3 delarna?

- vilka möjligheter finns att avveckla 13 000 försvarsanställda annat än att lägga ned hela myndigheten (med stödmyndigheter) och skapa en ny eller att rekrytera, utbilda och visstidsanställa allihop som yrkessoldater?

Så kan vi hålla på att räkna......


Eller så kan vi fortsätta att lägga ned ytterligare enheter som producerar försvarsförmåga, till höga kostnader. Personalen omplacerar vi, med omstationeringskostnader som följd, till ett nytt skrivbord med tveksamma uppgifter.

Kostnaderna blir kvar och FortV höjer hyrorna på det bestånd som finns kvar.

Kanske är detta ett inlägg värdigt den nivå som försvarsdebatten förs på?

Tyvärr tror jag att hela denna cirkus bara kommer att leda till ytterligare nedläggningar och svällande administration. Möjligen kommer 7-8 bataljonsförband att organiseras, skräddarsydda med Galtar och CIMIC-enheter, beredda att göra globala insatser medan det säkerhetspolitiska vakuum som skapats inbjuder den som vill och har ambitioner att lägga beslag på hela eller delar av vårt territorium.

Att vi inte ser hur man ler åt oss i våra grannländer beror på att de bugar så djupt.

Inga kommentarer: