tisdag 27 maj 2014

Vad händer nu? Efter presidentvalet i Ukraina!

Valet av president är klart! En ny folkvald president är vald. Han säger att hans första uppgift är att inleda förhandlingar med de separatister i östra Ukraina.

Putin har också "lovat" att respektera resultatet av folkomröstningen. Han har också lovat att de ryska trupperna skall dra sig tillbaka. Trots detta verkar det sannolikt att "ryska" eller  tjetjenska enheter  varit inblandade i de separatistiska operationerna.

Sannolikt handlar det hela om att Putin vill åstadkomma en kompromiss där delar av Ukraina ges möjligheter att själva välja sin framtida nationella tillhörighet.

Det hela måste ändå ses som en positiv utveckling. Kompromissen blir sannolikt en delning av Ukraina, där den för Ryssland så viktiga östra delen kommer att tillhöra Ryssland. Om detta speglar folkviljan eller ej är naturligtvis diskutabelt men hur många människoliv är en annan utveckling värd?

En annan märklig iakttagelse är hur en av våra svenska TV-reportrar formulerar sig; om striderna och förlusterna blir för stora kan Ryssland se sig tvingad att gå in i Ukraina och då ..........








Inga kommentarer: