söndag 11 maj 2014

Folkomröstningen i östa Ukraina genomförs och propagandakriget om världsopinionen blir allt intensivare.Folkomröstning genomförs trots Putins önskan om att ställa in!

I dag genomförs folkomröstningen i delar av östra Ukraina. Valsedlarna har endast alternativen, ja och nej. Vare sig röstlängder där en ordentlig kontroll på vilka som röstat eller någon kontroll av genomförandet verkar inte ske. Och även om uppsåtet hade varit att genomföra en, i alla avseenden, korrekt folkomröstning, hade sannolikt inte tiden räckt till för att förbereda detta.
Nu fortsätter spelet för galleriet.

Uppdaterad 12/5

Putin anser att resultatet av folkomröstningen skall respekteras och implementeringen skall göras på ett civiliserat sätt! 

Resultatet av sammanräkningen anges nu till att 78% svarat ja på att östra delen av Ukraina skall skiljas från Ukraina. Huruvida detta innebär en självständig stat eller en del av Ryssland är ännu inte klart.
Sannolikt kommer det ryska inflytandet att bli omfattande!

Uppgifter om en beredskapsövning vid de strategiska robottrupperna - den mest omfattande på flera år!

Uppgifterna har inte kunnat bekräftas. Det kan röra sig om en övning där bara signalsystemen används i syfte att markera aktivitet för omvärlden. Det finns heller inga uppgifter på hur långt denna "övning" har drivits. Att Putin blinkar med sina strategiska kärnvapen är oavsett om övningen genomförts eller ej, är klart.

Ryska SU-24 stör ut den amerikanska jagaren Donald Cook i Svarta Havet som lämnar området.

https://medium.com/war-is-boring/8b58c9b56515

För ett par dagar sedan kunde man läsa i ryska medier att en amerikansk jagare av Aegisklass, Donald Cook, gått in i Svarta Havet. Ett antal ryska SU-24 (tungt attackflygplan) upptäcktes av jagarens radarsystem på stort avstånd. Under den fortsatta anflygningen släcktes plötsligt jagarens system ut av rysk störning. Efter ett stort antal förbiflygningar återgick de ryska flygplanen och den amerikanska jagaren lämnade området. Enligt ryska källor skulle också 24 amerikanska sjömän ha mönstrat av på grund av rädsla.
Amerikanska källor förnekar att jagarens system störts ut. Att jagaren var fullt kapabel att försvara sig själv och att inga sjömän valt att mönstra av.

Händelsen verkar ha ägt rum och oavsett huruvida man lyckats störa ut jagarens system så verkar ryssarna uppträda mycket mer aggressivt än tidigare.

Uppgifter om att 400 legosoldater ur Academi stöder Kievregeringen

Ryska källor uppger att 400 amerikanska (internationella legosoldater) från samma organisation som tidigare anlitats av USA i Irak och Afghanistan är de som genomför attackerna mot de pro ryska separatisterna.

Rysk tystnad angående sitt utlovade trupptillbakadragande

Trots att USA m.fl. åter uppmanat Putin att dra tillbaka sina trupper från gränsområdet möts detta med tystnad.


Nu föreligger egentligen bara ett stort hinder för att Putins Ryssland skall fortsätta sitt "modus operandi" och ta hand om resten av Ukraina. Hindret är Ukrainas dåliga ekonomi. Det kan bli både dyrbart och påverka opinionen på ett ytterst kännbart sätt när de ryska löftena om högre pensioner och mer av allt inte kan uppfyllas.Inga kommentarer: