torsdag 8 maj 2014

Putin backar och avslöjar vilken makt han har över de ukrainska separatisterna - men vad leder detta till?

Varje dödsoffer som sparats i denna konflikt är ytterst glädjande. Och hittills, med undantag för alla offer på Majdantorget, har förhållandevis få dödsoffer krävts under konflikten.

Putins vädjan till separatisterna att ställa in eller senarelägga folkomröstningen i östra Ukraina och att de ryska förbanden lämnat gränsområdet (vilket tydligen inte är korrekt) är sannolikt ingen eftergift från Putins sida.

Uppdatering 8/5 kl 1600

Efter att separatisterna nu ej hörsammat Putins vädjan vill man tydligen visa hur lite kontroll Putin och den ryska ledningen har över separatisterna.

Ledigheten för de ryska förbanden blir sannolikt kortare.

Oavsett utgången av denna konflikt har Putin visat ett nytt koncept på diplomati, stödd av "folkopinion" som i sin tur stötts av "specialtrupper"!

Inga kommentarer: