söndag 4 maj 2014

Många osäkerheter föreligger men är målet hela Ukraina?

De proryska aktionerna har fortsatt och med stor sannolikhet är dessa understödda av Ryssland. Samordningen, professionalismen  och beväpningen tyder på detta.

Ett desperat försök att stoppa Rysslands övertagande av östra Ukraina gjordes (sannolikt hade man läst tidigare inlägg i denna blogg :) ) i och med att Kiev föreslog en folkomröstning i delar av Ukraina där frågor om framtida tillhörighet skulle ställas. Moskva avvisade en sådan lösning.

Nu återstår inga andra alternativ för den tillfälliga regeringen i Kiev än att med alla medel (inklusive militära) återställa lag och ordning i hela landet.
Denna mycket besvärliga operation måste genomföras mycket balanserat så att Moskva inte får anledning att dra igång sin "humanitära hjälpaktion"

Det påstås att Putin är mycket intresserad av historia. Tyvärr finns det mycket att lära av hur västvärlden agerat för att införa demokrati (eller tvinga fram större "CocaCola"-marknader)

Tyvärr har jag inga större förhoppningar på att Kiev kommer att lyckas - sannolikt är den ryska "humanitära" operationen redan planlagd och beslut om genomförande fattat.

Om nitton dagar är det val till EU-parlamentet och till Ukrainas president.

Om och när en president har valts i Ukraina kan inte Ryssland längre hävda att att Ukrainas ledning är illegal. Därför är det sannolikt att sista ronden går före den 24 maj.


Inga kommentarer: