onsdag 21 maj 2014

Industristöd eller omtanke om vårt lands säkerhet?

    Visst blev vi överraskade när konceptet Super JAS presenterades. Och överraskningen blev inte mindre när det nya flygplanet skulle ha en flygplanskropp med större area för att kunna innehålla en större radarskärm, starkare motor och en hel del andra egenskaper som man tidigare valt att inte ha i det tidigare konceptet för att minska radarsiluetten, minska driftkostnaderna, mm, mm.  Internationaliseringen med bl.a. möjligheter till lufttankning. Övergång till fot och knop i stället för meter och kilometer i timmen var redan gjort i de senare versionerna av JAS.
Och långt innan de sista flygplanen av de beställa 204 hunnit levereras presenteras ett helt nytt koncept.

Att flygstridskrafter med de rätta egenskaperna och rätt beväpning är ett utomordentligt medel för att balansera den militära förmåga som nu finns i vår omvärld är för mig självklart och behöver inte diskuteras.

Men flygplanen är "bara" en plattform för att bära vapen och det hade varit intressant att veta vilka nya och sofistikerade vapensystem man hade kunnat utrusta de JAS-flygplan som snart är färdiglevererade? Och skulle inte SAAB överleva med att ägna sig åt ubåtsbyggnad och fortsatt hemligt projekt med en obemannad plattform för framtiden.

Den tråkiga sanningen är att JAS 39 Gripen introducerades då Viggensystemet hade åtskilliga år kvar i sin livscykel. Samma situation förelåg även när Viggensystemet avlöste Lansen och Draken.

Super JAS beställdes med förutsättningen att utvecklingskostnaderna skulle delas med Schweiz. Detta kan möjligen göras bättre med Brasilien. Men utan partner kommer försvarsbudgeten återigen att i huvudsak bli ett industristöd.

Försvarsberedningen skriver, "Anskaffningen av JAS 39E är beroende av att en strategisk partner beställer flygplanstypen"

Det är lätt att räkna ut vilken försvarseffekt vi skulle få med ytterligare 90 miljarder under tio år (den tid  Super JAS produceras och levereras) genom att utrusta JAS 39 C/D med moderna vapen och  fördela resten på nödvändiga satsningar på våra sjö- och markstridskrafter.  

Inga kommentarer: