tisdag 3 juni 2014

I östra Ukraina - intet nytt?

Nyhetsförmedlingen från Ukraina har av naturliga skäl blivit glesare och glesare. I går fick vi emellertid se bilder från hur separatister genomförde en "operation".

Att detta var en samling, just pro ryska separatister, märktes på det valhänta handhavandet av de (något) äldre vapen man hade. Sannolikt hade pressen inte fått någon "uppvisning" från andra enheter med tydligare (rysk)nationell tillhörighet.

Att man från officiellt ryskt håll nu arbetar på samma sätt som USA och västvärlden tidigare gjort är påfallande och med säkerhet ett viktigt led i propaganda kriget. Jag tänker då i första hand på utspelet i FN, där man begär en humanitär korridor där civila skulle kunna föras ut. Denna korridor skulle, på traditionellt USA/NATO-vis bemannas av de egna (ryska) styrkorna!


 

Inga kommentarer: