lördag 8 mars 2014

Hur får vi en säkrare värld?

Demokrati betyder folkstyre. Demokratiska värderingar innebär bland annat yttrandefrihet, ett rättsväsende som styrs av landets och internationella lagar, respekt för mänskliga rättigheter, respekt för andra länders integritet och mycket annat.

Den enda kvarvarande supermakten, USA, som också betraktas som världens största demokrati och ofta uppträder som en egenmäktig världspolis är på många sätt inte ett dugg bättre än Putins Ryssland. Visserligen har man inte, på federal nivå, stiftat lagar som i en tolkning innebär trakasserier av HBTV-personer, men i övrigt har man inte mycket att berömma sig över.

När Kerry påtalar att inget land har rätt att invadera ett annat suveränt land glömmer man konflikten om Kosovo, anfallet på Irak och störtandet av Khadaffi i Libyen. (Kanske menade han inget land förutom USA har den rätten).

Folkrätt och internationell folkrätt är en form av traditionell rätt som världen har accepterat och hur "laglig" är den regering och parlament som formats efter att den folkvalde presidenten valt att lämna landet?

Hur lagligt är det beslut som det lokala styret på Krim fattat, under påtryckningar, om folkomröstning avseende Krims framtida tillhörighet?

Hur stort inflytande har EU haft avseende de protester och demonstrationer som genomförts i Kiev?

Att man från väst inte anser det tillräckligt med ett folkomröstningsresultat är känt sedan tidigare. Resultatet måste också vara rätt (i USA perspektivet). För den som inte kommer ihåg så kan jag påminna om omröstningen på Gaza-remsan där Hamas fick majoritet.

Hela EU-projektet var från början ett fredsprojekt där tanken var att binda samman de europeiska staterna ekonomiskt så hårt att krig skulle vara omöjligt. Tyvärr har det blivit något helt annat. Den europeiska unionen har blivit en gigantisk administrativ koloss där funktionärerna beviljar sig själva förmåner och där länder med svag ekonomi inte klarar av att beskatta de mest besuttna.

Visst är det tråkigt och ett misslyckande att Putin med maktmedel tvingar fram en situation som sannolikt kommer att innebära att både Krim och de östra delarna av Ukraina kommer att avträdas till Ryssland.

Frågan är bara, gick man på för hårt från Europaunionen? Hade man kunnat inse ryssarnas intresse av Krim och sin flottbas?

Och alla ni som förespråkar att bara alla länder får demokratiskt valda regeringar och parlament kommer evig fred att ha uppnåtts. Tycker inte ni att folket på Krim och i de östra delarna av Ukraina borde få uttrycka sin vilja om sin framtida tillhörighet. Till och med skottarna får ju göra det.

Hela situationen, där Putin leder på poäng, måste kunna lösas utan våld. Fortsatta anklagelser från de som sitter djupt i tidigare "handlingar" leder ingen vart. En värld där alla får  del planetens rikedom minskar spänningarna och gör att konflikterna lättare kan lösas där de uppstått. Varför måste dessa maktkamper fortsätta nu då vi nästan skakat av oss alla märkliga uttolkningar av de en gång så nödvändiga religionerna.
 Och låt för Guds skull, eller för allt i världen, inte prestige föra in oss i ett krig där alla kommer att vara förlorare!

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Carlsson. Jag har läst vad du skrivit och kan instämma i det mesta. idag lördagmorgon lyssnade jag på ett radioprogram i P1, där man dryftade situationen i Ukraina, Krim, rysk historia, mm. Det var fd. svenska diplomater som hade tjänstgjort i dessa områden, deras bild var inte alldeles så kategorisk som den man får sig itutat i det dagliga mediabruset. Man uttalade sig mer försiktigt, så det finns klokskap men det är ju inte den som hörs mest. / Nyström