fredag 28 mars 2014

Vad orsakar krig - nästa krig? Eller tänkte inte på det!

På intet sätt vill jag acceptera Hitlers sätt att inleda 2:a världskriget med mina förklaringar till vad som orsakar krig i mitt tidigare inlägg. Lika lite kommer jag att ha förståelse för Putins nästa drag att med ryska stridskrafter gå in i Ukraina och begära att Ukraina skall bli en del i den ryska federationen.
Vad jag menar är att man till varje pris måste undvika att skapa möjligheter till förklaringar för någon att använda våld som argument i en konflikt.

Att västvärlden med USA i spetsen "målat in" Ryssland i ett hörn genom NATO utvidgningen, som man dessutom lovat att inte skulle ske, är just att skapa sådana argument.

Nu återstår inga fungerande motåtgärder. Ekonomiska och politiska sanktioner kommer allvarligt att slå tillbaka på den europeiska ekonomin. Detta blir också ett incitament att ena det ryska folket och öka Putins popularitet. Politiska sanktioner kommer att slå tillbaka på möjligheterna att skapa fred och säkerhet i Mellersta östern, förhållandet till Iran och Irak samt utvecklingen i Afghanistan. Allt detta drabbar framförallt USA och Israel.

Att dra upp en röd linje kommer Obama aldrig att göra igen. Doktriner måste "backas upp" realistiskt. Och att passivt se på kommer bara att öka den ryska aptiten.

Frågan är när Ryssland kommer att begära att de tre baltiska länderna skall avsäga sig sitt NATO-medlemskap som kompensation för att Ryssland skall stoppa sin expansion västerut?  

Inga kommentarer: