lördag 29 mars 2014

Nu kan Putin visa omvärlden att han visat god vilja att lösa Ukrainafrågan med fredliga medel!

De ryska förbanden vid Ukrainas östra gräns påstås vara redo för en invasion av (östra) Ukraina. I det ögonblicket tar Putin initiativ till diplomatiska kontakter med USA.

Dessa förhandlingar kommer att göras med kniven på strupen på Obama, som till vilket pris som helst inte vill trappa upp konflikten.

Om inte Putin får igenom sina krav kan han säga att Obama varit ovillig att förstå ryssarnas situation. Om Obama, över huvudet på Ukrainas folk, går med på Putins krav har Putin vunnit ännu en stor framgång.

Mitt grundtips ligger kvar, invasionen av östra Ukraina kommer inom kort!


Vad gör USA, EU, NATO, Sverige och FN sedan?

Inga kommentarer: