söndag 9 mars 2014

Putin sätter ned foten och överraskar hela västvärlden och inte minst de ansvariga i Sverige

Under en dryg tioårsperiod har Ryssland moderniserat och byggt upp sin militära förmåga. I Sverige har under samma tid kraften lagts på utformningen den framtida Försvarsmakten och den egna pensionen.

Det föreligger ingen brist på personal, avlönad av Försvarsmakten, som analyserar, doktorerar och i övrigt ägnar sig åt omvärldsanalyser.  Här återfinns Försvarshögskolan, Försvarets Forskningsinstitut, Försvarets Materielverk, Försvarets Radioanstalt, Militära Underrättelsetjänsten och några till.
Ändå och trots alla dessa organisationer uttrycks stor förvåning över Putins tilltag.

Det sparkrav på 500 miljoner som Försvarsmakten fått och som skulle tas på administration har på intet sätt tillgodosetts. Motiven varför man inte kunnat åstadkomma detta har varierat. Bland dessa har varit att det spelar ingen roll hur stor Försvarsmakt man skall leda, ledningsorganisationen måste var lika stor i alla fall??
Kan det vara tvärt om. Att alltför många utan tillräcklig kompetens minskar effektiviteten!

Kompetens är resultatet av kunskap och erfarenhet och skall vara anpassad till vad som begärs av respektive befattning.    

Att vi övergick till ett yrkesförsvar är och var en nödvändighet - inte för att underlätta internationella insatser utan för att ge en bättre förutsättning för kompetenshöjning på alla nivåer (främst de lägsta, men kanske också vissa av de högsta?)
Den fantastiska möjligheten att vid mönstringen välja och vraka för att placera den värnpliktiga på den utbildning och senare krigsbefattning som fanns måste också få tillämpas i större omfattning på yrkessoldaterna. Lönenivåer och tjänstgöringspremier är de incitament som tillsammans med möjligheter till studier och anställningar efter anställningsperioden, garanterar rekrytering och kvalitet.

Nu har Ryssarna visat både förmåga och kompetens. Ett militärt hot mot Sverige kan nu uppstå över en natt!

Inga kommentarer: