onsdag 12 mars 2014

Sanningen är det enda verksamma vapnet som inte innebär en eskalering av konflikten

Ukrainas temporära regering begär hjälp från västmakterna och får löften om ekonomiskt stöd.

Om några timmar får han dessutom träffa Obama.

Sakta men säkert lägger maskerade ryska förband bit för bit av Krimhalvön under sina fötter. Nu försöker den Ukrainska ledningen rädda östra delen av sitt land.

Händelsen om en mördad svensk utlandskorrespondent får svensk massmedia att helt skifta fokus från Ukraina till Afghanistan.
Inte ens Carl Bildts twitter når fram.

Man kan undra om vad som kommer att hända om ryssarna efter framgångarna på Krim och troligen östra Ukraina intresserar sig för de baltiska staterna. Kommer USA att kasta in världen i ett tredje världskrig för att rädda dessa länder?

Att den ensidiga svenska solidaritetsförklaringen bara är ett papper till intet förpliktigande framstår allt tydligare. Men hur är det ställt med paragraf 5 i NATO-stadgan. När och hur kommer ryssarna säga syn?

Inte har vi blivit särskilt mycket klokare med åren. Däremot har vi lyckats utveckla kommunikationerna. Att sprida information (propaganda) är lätt och går fort. Men att påverka en (världs-) opinion kan bara göras med sanning.

Om västvärlden med USA i spetsen hade levt upp till alla sina "demokratiska och folkrättsliga" förpliktelser hade sanningen kunnat fungera som  ett vapen.

Nu är det inte så!   

Inga kommentarer: