måndag 13 januari 2014

Wiseman avslöjad och Björklund erkänner att syftet med yrkesförsvaret var att underlätta internationella insatser!?

Att det dolde sig en yrkesofficer bakom bloggen Wiseman´s Visdoms var rätt uppenbart. Själv hade jag gissat på en "groundad" helikopterpilot ur Marinen som nu tjänstgjorde på Försvarets Materielverk. Det hade bättre stämt med Wiseman´s brist på ödmjukhet och den bitterhet han visat i många frågor och inte minst särskilt tillgången på tid att ägna sig åt bloggandet, (oops, nu var visst jag lite bitter). Nu var det inte så. Men rätt nära var jag ändå i min gissning.

Att uttrycka sig anonymt som denne bloggare gjort har en baksida. Man måste kunna stå för sina uppfattningar men, vilket inte minst jag själv ständigt upplever, att riskera att chefer, vänner och anhöriga anser att man är för frispråkig.  Ett vitsord skrivet av en amerikansk chef formulerade sig en gång så här om mig; (even if he is rather outspoken at times ....)

Fortsätt med bloggandet Wiseman och jag hoppas att det leder till efterföljare.

Jag har under lång tid applåderat övergången till ett yrkesförsvar. Men inte för att underlätta rekryteringen till internationella insatser utan för att höja kvaliteten på alla nivåer. Den allt kortare utbildningen för värnpliktiga som hela tiden "stördes" av kostsamma hemresor och där befattningsutbildningen glömdes bort efter några veckor då "manövrar" i större förband var huvudsaken gav den enskilde soldaten långt ifrån den nödvändiga utbildning som hade krävts. Det värsta var att man inte ens uppmärksammade det hela. För mig som menar att försvaret av Sverige måste vara huvuduppgiften har det främsta motivet för internationella insatser att man där fick "skarpa" erfarenheter vilket har lett till bättre utbildning och utrustning. Så erkännandet från Björklund att erkänna att syftet var just att underlätta rekryteringen till internationella insatser är välkommet!

Men mer pengar är inte lösningen. Med en blick i backspegeln har Försvarsmakten alltid kunnat göra av med sitt anslag (och lite till).
Nu måste Försvarsmakten se över sin organisation. Det behövs inte en struktur som går kors och tvärs och omöjliggör en effektiv ledning. Om personal anställs för ett jobb som innebär att dela soldaternas verksamhet men anser att detta är för tungt och ansträngande redan efter fem till tio år och då går in på en administrativ befattning, där behovet är tveksamt, och sitter där i mer än trettio år måste man ifrågasätta om tillsvidareanställning för huvuddelen är rätt form. En differentierad pensionsålder för all personal hade sparat både pengar och ökat effektiviteten.

Varför skall högre befattningar bara innehas några få år. Är erfarenhet en kunskap som inte efterfrågas?
Varför skall så många fler vidareutbildas utan att det finns behov för detta?
Listan kan göras längre ........

Några gånger har jag haft anledning att säga; Ser man hur Försvarsmakten använder sina pengar kan man inte påstå att man har för lite! 

Inga kommentarer: