lördag 31 maj 2008

Ny hotbildsbedömning och Skövde garnison i fara?

I en hemlig skrivelse som läckt gör MUST en annan och mer negativ bedömning av Rysslands utveckling. Om detta var efter den kritiska artikeln i Pravda att svenska generaler stjäl pengar eller efter långvarig och djuplodande analys får vi inte reda på.
Den ryska ekonomin är fortfarande inte större än Italiens men detta är bara ett marknadsekonomiskt mått och visst kunde man producera och visst finns det ett behov av att stärka den ryska nationella stoltheten. Segrar i ishockey och eurovisionsschlager räcker kanske inte.

Hela Västergötland verkar vara i uppror nu när man begärt att även Skaraborgs regemente skall börja räkna på nedläggning....

Men kom i håg att detta är bara Försvarsmaktens förslag på åtgärder för att komma tillrätta med bristande verksamhetsmedel. Inget är beslutat och inga förband behöver läggas ned inom den nuvarande ekonomiska ramen om istället de så kallade strukturprobelemn löses.

Men hur skall en myndighetschef kunna lägga ned andra myndigheter. Hur skall en myndighetschef kunna förändra svensk lag och komma tillrätta med anställningsformer och pensionålder inom Försvarsmakten. Möjligen skulle en myndighetsschef kunna kommendera ut alla administratörer för att bemanna nästa Battlegroup.
Volymen är tillräcklig men kompetensen kanske är för "hög".

Inga kommentarer: