måndag 26 maj 2008

Lösningen nära!?

Tydligen händer något i de så kallade strukturproblemen inom försvarssektorn. I en artikel i NSD 26/5-08 skriver Lena Tegström

Kostnaderna ska ned

BODEN. För första gången begär Fortverket att få göra en totalöversyn av försvarets lokaler för att minska kostnaderna och undvika stora investeringar.
När Helikopterskvadronen lades ned i Boden hävdade kritikerna att det var en stor kapitalförlust. Det hade gjorts miljoninvesteringar i Boden och en flytt innebar att nya hangarer måste byggas på annan ort.
Fortifikationsverket har begärt hos regeringen att verket ska få göra en total analys av förbandsstrukturen för att få ett effektivare lokalutnyttjande.
- Av flera skäl. Enskilda individer har inte tänkt på lokalfrågan först och främst. Det har tidigare kommit upp i efterhand. Vi har system där kostnaderna för lokalerna inte är så tydliga, säger Karl-Erik Hagström, ställföreträdande generaldirektör.
Dessutom har man hittills använt en modell, som innebär att det inte kostat något kapitalmässigt att avveckla lokaler.
- Nu finns inget beslut hur man ska göra. Men det är klart att det är lättare att flytta och bygga nytt om man inte har fullt ekonomiskt tryck på sig, säger Karl-Erik Hagström.

ÖB vill ta över

En totalöversyn kan visa på möjligheter och begränsningar och vara en variabel av flera när försvarsbeslutet ska tas. Därför vill Fortverket tillföra det underlaget.
ÖB vill ta över fastigheterna, men Hagström säger att det finns flera skäl till att inte förverkliga det. Ett är att det ger bättre hushållning med pengar att skilja ägande och brukande.
- ÖB menar att om man plockar bort oss så slipper man ett led i beställningskedjan, för man har den kompetensen i försvarsmakten. Men man har gjort en utredning för att ta bort dubbla kompetenser och har försvaret den kvar borde det i stället finnas rationaliseringar att göra där.
Han tillägger att politikerna tidigare varit eniga om att försvaret inte skall syssla med utbildning inte fastigheter


Tårarna räcker inte till, kan det vara möjligt att sunt förnuft skall börja råda? Och var kan man få tillgång till den modell som Fortverket använder och där en nedläggning av en helt nybyggd anläggning inte kostar pengar?

Inga kommentarer: