fredag 9 maj 2008

No indians too many Chiefs!

Det är med stigande förvåning som jag följt de senaste turerna i Försvarsmaktens ekonomiska problem.
Efter att ÖB begärt och fått avslag på sin begäran att använda en del av materielanslaget till att finansiera verksamhet presenterades ett förslag där verksamheten i stort sett skulle ställas in. ÖB fick ett tydligt nej även på det förslaget. Förvåningen måste ha blivit stor eftersom man tidigare alltid vidtagit just den åtgärden. Men att ställa in verksamhet för Försvarsmakten vars produktion är att ”producera försvarsförmåga” vilket åstadkommes med utbildning av soldater och övningar med förband måste vara lika ”korkat” som om Volvo slutar tillverka bilar!
I stället begärde Försvarsdepartementet att ÖB skulle presentera ett förslag där långsiktiga fasta kostnader skulle reduceras. Och så kom listan på sammanslagningar och nedläggningar av förband. Förband som just genomför Försvarsmaktens produktion. Inte med ett ord nämns behovet av att reducera den i dagens perspektiv, gigantiska administrationen och annan stödverksamhet, som levt kvar sedan ”kalla krigets” eller ”invasionsförsvarets” dagar.

Inga kommentarer: