torsdag 26 juli 2018

Varför finns ingen krisledningsmyndighet

Äntligen börjar vinden vända för alla fantastiska brandbekämpare.

Och snart börjar utvärderingarna. Kanske försöker man att inte riva i såret förrän efter valet men det lär bli svårt att klia.

Ingen krisledningsfunktion

MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) är ingen krisledande myndighet. MSB har enkelt uttryckt bara en rådgivande roll gentemot kommunernas räddningstjänster vilket kan vara svårt att förstå och i viss mån har MSB uppträtt som om man har ett huvudansvar. 

Samordning genom samverkan

Den enklaste och mest rationella metoden att samordna (leda) alla typer av verksamhet görs med "befäl". Dvs en organisationsenhet är överordnad andra, har ansvaret, leder och fördelar uppgifter. 

Nu tvingades de kommunala räddningscheferna "samverka" (genom dialog komma överens om vem skall göra vad). MSB roll som rådgivande och stödjande organisation förväxlas lätt genom att tro att de har en ledande roll.   

Varför ingen egen släckningsförmåga med brandflyg

Av någon anledning gick budskapet ut att dessa flygplan från Italien och senare också från Frankrike var en gemensam EU-resurs. Var denna information kom från men kanske det låter bättre att ha ett delägarskap i en resurs än att vara utan.

Morgan Johanssons rädsla för att en sådan resurs skulle kunna bli underutnyttjad kanske kan härledas till den misslyckade sjö- och flygräddningsorganisationen som hade kunnat fungera så mycket bättre om uppdraget givits till Kustbevakningen som också på ett lämpligt sätt  kunnat ingå som en del i Marinen. Se nedan; 

Men oavsett hur dessa flygplan finansieras och baseras måste tillgängligheten i Sverige kunna vara så hög att minst ett flygplan skall kunna vara i luften då brandrisken är 5 (högsta) eller 5E (högsta extrem).Det finns också skäl att ifrågasätta om Sjöfartsverket använder sina helikopter effektivt. På Umeåbasen till exempel hade man under 2014 bara 16 larm där man lyfte från basen. Det gick 6 månader och 10 dagar mellan två larm under vintern 2014/15. Dessutom saknar man förmåga att hjälpa samhällets övriga räddningstjänst vid till exempel olyckor i fjällen och vid skogsbränder.

Nu vill man hjälpa till med att släcka bränder. 

"Det går att montera en krok, helikoptrarna är förberedda för det. Vi måste bara veta att sjö- och flygräddningstjänsten är prioriterad och få ekonomiskt tillägg för utbildning av våra piloter och inköp av utrustning", säger direktören.


Några av Sjöfartsverkets helikoptrar har krok för vattentank så de kan släcka bränder, men inte alla. Nu öppnar verket för att fler helikoptrar kan rustas för brandbekämpning.
Sedan försvarsbeslutet 2004 har Sjöfartsverket inte längre brandbekämpning som ett av sina ansvarsområden, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Därmed har Sjöfartsverket valt att inte förse alla sina helikoptrar med krokar för vattentankar, och har inte heller utbildat all helikopterpersonal i brandbekämpning.
Ändå finns både utrustning och utbildad personal i viss utsträckning, och de deltar nu med sju enheter i bekämpningen av bränderna.
Sjöfartsverket öppnar nu för att komplettera sina helikoptrar. Fast då måste uppdraget utvidgas, och Sjöfartsverket måste också få mer pengar för ett sådant uppdrag.
– Vi har ju talat om att möjligheten finns att montera krokar under helikoptrarna vilket de är förberedda för. Men det är ju någonting som skulle betyda en utvidgning av vårt uppdrag, säger Mattias Hyllert, direktör för Sjö- och flygräddning på Sjöfartsverket till Ekot.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) är positiv till idén att även använda Sjöfartsverkets helikoptrar.


”Regeringen tittar just nu på hur ett sådant uppdrag skulle kunna utformas. Det är viktigt att vi undersöker hur vi kan använda de resurser vi har mer effektivt i sådana här extrema situationer. Vi är beredda att pröva alla vägar för att förstärka räddningskapaciteten” skriver han i en kommentar till TT.

Slutligen tycker Carlsson att ansvaret för detta kan delas av många regeringar. Men istället för att leta syndabockar, gå framåt och gör någonting bra av situationen. Eftersom Statsrådsberedningen i denna regering inte vill ta ansvar måste den viktigaste förändringen vara att inrätta en krisledningsmyndighet.


Inga kommentarer: