lördag 21 juli 2018

Inga framställningar har inkommit till regeringenVid regeringssammanträdet under torsdagen den 19/7 fanns möjligheten för regeringen att vidta alla de åtgärder som erfordrades för att alla nationella resurser skulle kunna användas och att möjligheterna att få stöd från EU, Nato och även från andra länder i vår närhet skulle begäras, men inget gjordes.

I stället hänvisades till MSB (Myndigheten för Samhällsberedskap) som plötsligt gavs betydligt större befogenheter.

Tidigare hade myndighetschefen Dan Eliasson tydligt förklarat att räddningstjänsten var och skulle förbli ett kommunalt ansvar.

Men både statsministern, generaldirektör Eliasson genomförde både en och flera förberedda pressträffar som mer liknade de ”tal som prästerna håller vid en begravning”.

Den rapport som skrevs efter den stora branden i Västmanland 2014 är mycket omfattande och tyvärr visar det sig att de som borde ha läst den, inte har läst, eller i de fall de har läst, inte förstått vad de läst.

När räddningstjänsten larmades var utbredningen 30 x 30 meter. Räddningstjänsten blev av olika anledningar försenade med 40 minuter.
Så fortsatte det och när slutligen de italienska ”vattenbombarna” anlände efter flera förseningar på grund av byråkratiskt krångel (inkompetens) kunde de inte sättas in förrän räddningsledaren, som befann sig ute i terrängen, kunde skriva under ett dokument.

Min kunskap om skogsbränder är inte stor men jag tror mig förstå att det blir lättare att släcka om man är på platsen tidigt och med tillräckliga resurser. 
Syndromet att ta i för mycket, för tidigt, måste elimineras. Ledtiderna är alldeles för långa och beslutsmandaten fortfarande osäkra. Eller så vågar man inte tillämpa dem.

Utredningen efter Estonia om sjöräddningstjänsten som då endast bestod av en ideell organisation, alla andra resurser användes på frivillig basis, resulterade tyvärr i att Sjöfartsverket blev huvudman för sjöräddningen. På det viset gav regeringen ett uppdrag till en myndighet utan någon som helst kunskap och tradition av flygverksamhet.

En parallell utredning förordade att kustbevakningen skulle bli en del av Marinen och även ansvara för sjöräddningstjänsten. Utredningens förslag förkastades. Man kan naturligtvis fråga varför och även ställa frågan varför Sjöfartsverkets helikoptrar inte har en lastkrok? 

Sverige regeras, men av vilka?Inga kommentarer: