söndag 20 februari 2011

Den avreglerade elmarknaden - tänkte inte på det!?


Okunskap föder rädsla. Men var det rädsla som gjorde att danskarna "tvingade" oss att stänga av kärnkraftverket i Barsebäck? Ett kärnkraftverk som avsiktligt placerats nära storkonsumenterna i Skåne.

Vad stängningen kostat de svenska skattebetalarna och hur mycket det gynnat de danska vindkraftsföretagen och hur mycket smutsig el som exporterats från Danmark och övriga Europa till Sverige vill ingen vare sig försöka beräkna eller informera om.

Den avreglering som har gjorts av elmarknaden har inte fungerat så som vi konsumenter hade hoppats och trott. Och jag tror inte heller att våra styrande politiker insett konsekvenserna av detta.

En fri marknad utan fri konkurrens fungerar inte. Tyvärr finns det inte möjligheter att transportera elkraft från södra halvklotet till oss på norra halvklotet under vintern då man där under vår kallaste tid och deras varmaste tid borde ha överskott på elkraft. I stället ökar konsumtionen i Norden och norra Europa avsevärt under den kalla årstiden. Något som på en fri marknad driver upp priserna.

Den enda tröst i eländet är att vi betalar till oss själva så länge det största av våra kraftbolag är statens (vår) ägo. Tyvärr är det fler än Vattenfall som gör stora vinster på vårt kyliga klimat.

Är det de finska kärnkraftverken i norr som skall vara vår räddning i framtiden?

Inga kommentarer: