torsdag 17 februari 2011

Kommer västvärlden att acceptera ett fritt och rättvist valresultat som ger islamisterna makten?


Demokrati är en besvärlig form att styra ett land med. Churchill uttryckte sig ungefär så här; "demokrati är den sämsta statsformen bortsett från alla andra". Demokrati (från grekiskans folkvälde) innebär att en majoritet ges makt att bestämma över en minoritet.

Demokratibegreppet har efterhand utvidgats till att också omfatta demokratiska värderingar som,
- yttrandefrihet,
- kvinnans rätt, mm, mm.

Att på ett precist sätt beskriva vad demokratiska värderingar innebär känns omöjligt eftersom innehållet tycks variera.

Den stora frågan har många gånger ställts huruvida det är "demokratiskt försvarbart" att bekämpa en på demokratisk vald icke demokratisk regering.

Med stöd av det utvidgade demokratibegreppet var det rätt att bekämpa nazistregeringen som visserligen tagit makten med demokratiska metoder men sedan avskaffat demokratin. Att västvärlden vände ryggen åt palestinierna på Gazaremsan som valde Hamas som införde en regim med tveksamt demokratiskt innehåll skulle således vara rättfärdigt.

Jag hoppas och tror att den unge befolkningen i Egypten har blivit så upplyst genom alla tillgängliga "sociala medier" att man förstår att vårda de demokratiska rättigheterna.

Demokrati betyder folkvälde. Folkvälde innebär inte rättvisa. Demokratiska värderingar kan betyda frihet och rättvisa!

1 kommentar:

Anonym sa...

DEt är lika otroligt att det blir demokratier i de muslimska länderna, som om en snöboll överlever i helvetet.

Nu får du Carlson ta och skärpa dig lite. Du verkar vara en idealistisk typ som inte begriper vad som händer i verkligheten.

Örnen