söndag 13 februari 2011

Stabilitet viktigare än demokrati.....

Med stor beundran har jag följt det egyptiska folkets kamp för sina "mänskliga" rättigheter. Och nog anser jag att det egyptiska folket visat den mognad som erfordras för att klara av övergången till demokrati.
Visserligen skiljer sig levnadsvillkoren mellan fattiga och rika på ett sätt som vi inte kan föreställa oss. Familjen som bor i en papplåda under en entré och vars viktigaste ägodel är en gammal svartvit TV har nog förväntningar att de allra rikaste med flera palats, egna jetflygplan, mm skall dela med sig av sina rikedomar.
Demokrati (från grekiskans folkvälde) är ingen garanti för att levnadsvillkoren för Egyptens unga och i stor omfattning arbetslösa befolkning skall få arbete och förbättrade levnadsvillkor.

Att västvärlden (läs USA) i vissa fall menar att de krig man tvingats föra handlar om att införa en demokrati som skall skapa en säkrare värld (Irak, m.fl.) men att man i andra områden menar att stabilitet är viktigare (Egypten, m.fl. länder i Mellersta östern) betyder bara att andra intressen än en säkrare värld.

Denna anomali kan bara förklaras av det Israeliska kravet på säkerhet i området. Och som vi vet är den amerikanska säkerhetspolitiken i Mellersta Östern "bestämd" av Israeliska krav.

Den Israeliska expansionen har trots en amerikansk retorik bara fortsatt och det Israeliska självförtroendet och arrogansen mot grannländerna har aldrig varit större.

Kanske kan de misslyckade försöken att åstadkomma fred i området få en draghjälp av ett folkstyrt Egypten som inte låter sig styras av löften om flera M1 stridsvagnar och amerikanska miljarder.

Och om jag inte minst fel uttalade en tidigare svensk statsminister, som anser sig vara Sveriges främste demokrat, att stabilitet var viktigare än demokrati, vid ett besök i ett stort betydelsefullt land!

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jag är inte så övertygad om att vi får en demokratisk lösning i Egypten. Det som har hänt hittills ser mer ur som en militärkupp, där militären utnyttjat folkmassorna för att avlägsna Mubarak.

Oavsett hur det går med den eventuella demokratin, så är det kört för Egypten och övriga muslimska arabländer på grund av en ohämmad befolkningsexplosion som är totalt ohållbar. Allting som är ohållbart kollapsar till slut, och det kan knappast bli ett demokratiskt slut. Hur skall man i en demokrati kunna bestämma vilka som skall överleva och vilka som skall dö bort, för det är det valet som de står inför i dessa länder, även ifall tidslinjalen är osäker.

Men det är helt klart, att vi har en global revolution som har börjat bland befolkningarna i Europa och Arabländerna, och det här är bara början. Det är slut på den ekonomiska tillväxten i och med att energiresurserna och övriga naturresurser nu minskar år för år. Revolten nu är en ungdomsrevolt från ungdom som inte har någon framtid längre.

Europa kommer inte att bli förskonat. Vi har redan haft oroligheter i flera europeiska länder. Vi har hög ungdomsarbetslöshet (Spanien nästan 50%, Sverige ca 25% som exempel).

Vad gäller de västliga industriländerna, så står vi inför en total nedmontering av social/välfärdsstaterna inklusive deras nuvarande pensionssystem, vilka inte längre kommer att kunna finansieras.

Alltså kan vi lugnt räkna med att revolutionen sprider sig.

Örnen

Anonym sa...

Angående Egypten, finns det en mycket stor gråzon i vad som har hänt, och vad som händer nu. Olika underrättelsetjänster opererar i bakgrunden, och det är inte alls säkert att majoriteten av den egyptiska befolkningen står bakom revolten. Mubarak har trots allt stått för en stabil regim under sina drygt 30 år vid makten, där han låtit den privata ekonomin fungera utan några höga skatter exempelvis.

Den Iranska underrättelsetjänsten är säkert mycket aktiv i fråga om att försöka omvandla landet till en allierad. Utgången är oviss, men den säkerhetspolitiska kartan i mellanöstern kan komma att förändras radikalt.

Nästa viktiga stat som kan påverkas av den spridande revolten är Saudi Arabien, och då bryter helvetet lös även för väst vad gäller oljeförsörjningen.

Onekligen intressanta tider vi lever i.

Örnen

Anonym sa...

Hej Carlsson! Du tar upp ett brännande ämne. Demokrati eller stabilitet? Det är i grunden exakt samma fråga som den Svenska _debatten _om _Whistleblowers avser. Men, är då verkligen tystnad det som ger mest stabilitet även i det långa loppet? Finns det en tystnad som är demokratisk? Kanske det hårdaste, sannaste och viktigaste du läst om Sverige. //Morgan Ohlson // Läs mera här: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=15263