onsdag 16 mars 2011

Varför inte tala om huvudproblemet på vår jord?

Det förskräckliga har hänt. Den största jordbävningen i modern tid har drabbat Japan. Jordbävningen skapade en Tsunami med vågor högre än vad någon tidigare hade kunnat bedöma som möjliga. Tsunamin vällde över de skyddsvallar som skulle klara en 7 meter hög våg. Reservkraftsaggregaten slogs ut av vågen och nödkylssystemen vid några kärnkraftsanläggningar kunde inte aktiveras.

I perspektivet att kanske 10 000 personer omkommit måste problemen med kärnkraftverken ges riktiga proportioner. Ännu har ingen person omkommit på grund av reaktorhaverierna.

Att förutse framtida katastrofer är ett ständigt pågående arbete. Det goda med händelserna i de Japanska kärnkraftverken är att en mängd erfarenheter har vunnits som kommer att kunna höja säkerheten i världens alla kärnkraftverk.

Utan att veta det hade kanske Tage Danielsson rätt; "nu när det har hänt är sannolikheten noll" Inte för att detta har något med sannolikhetsläran att göra, där varje händelse är oberoende, utan för att man nu kunnat lära sig så mycket av händelsen och kunnat vidta åtgärder mot detta.

Det kanske nu är dags att satsa på fler kärnkraftverk istället för att fortsätta med miljöförändrande utsläpp som i en förlängning bidrar till att skapa naturkatastrofer.

Någon har föreslagit att vårt stora gemensamma problem skall lösas genom att vi alla blir veganer.

För visst är det största mijöproblemet jordens överbefolkning!

Inga kommentarer: