måndag 29 september 2008

Kanske sitter det i väggarna?

Jag hade en gång anledning att göra följande påstående: Om man ser hur Försvarsmakten använder sina pengar kan ingen påstå att man har för lite!
Nu har det avslöjats att Försvarsmaktens nye Informationsdirektör Staffan Dopping ansett att han kan spendera dryga 100 miljoner på en attitydsundersökning som ett konsultföretag "Bikupan" fått uppdrag att genomföra. Att inte han med sina 25 medarbetare i Stockholm och ytterligare ca 75 ut i landet, kan klara av uppgiften, beror nog inte på bristande arbetstid eller kompetens utan att det strider mot 11:e budordet som lyder så har vi aldrig gjort förut. Tjänstgör man på Högkvarteret gör man inget själv, man uppdrar till någon annan att göra jobbet!

Dessutom måste man, för att bättra på sina karriärmöjligheter, hitta på något stort (och kostsamt projekt) som visar att man åstadkommit något. Något som sitter i vägarna och kanske tillhör det gamla och omoderna invasionsförsvaret.

Om man dessutom kan hävda att man arbetar i linje med den högst överskuggande uppgiften att förvandla det gamla och omoderna invasionsförsvaret till det nya moderna insatsförsvaret är succen given.

Men håll med om att det hela konceptet insatsförsvar återigen luktar kejsarens nya kläder.

För de, unga som gamla, som inte läste sagan om Kejsaren nya kläder rekommenderas läsningen varmt!

Inga kommentarer: