onsdag 10 september 2008

1,6 miljarder mer till försvaret är bra men använd pengarna rätt!

Att det försenade försvarbeslutet med all sannolikhet innebär ett tillskott i stället fortsatt minskning av försvarsbudgeten har gjort Juholt med flera helt svarslösa.

Juholt som deltagit i försvarsberedningens arbete borde istället ha inriktat sig på frågan om hur de 1,6 miljarderna skall användas. Kommer man att fortsätta som tidigare med att
- låta administrationen svälla,
- inte anpassa personalförsörjningssystemet till behoven,
- fortsätta att låta stödorganisationerna "arbeta på löpande räkning"
- fortsätta att utgöra ett industristöd för vapenexportindustrin,
- mm, mm.

Det märkliga i vapenvägraren Tolgfors uttalande är att han vill ha ett försvar som snabbare kan sättas in än dagens insatsförsvar.
Om försvarsministern hade gjort sin medborgerliga skyldighet (värnpliktstjänstgöringen) hade han kanske känt till att vi en gång (jag menar då det ålderdomliga och helt uttjänta invasionsförsvaret) kunde mobilisera stora förband på 72 timmar (många på kortare tid) och att hela det svenska försvaret skulle vara färdigmobiliserat på några veckor.

Skulle inte insatsförsvaret vara det snabba, moderna och högkvalitativa medlet eller blev vi totalt lurade av den gigantiska administrationen som bara ägnade sig åt sin egen karriär?

Bra att det blir ett omtag i arbetet med försvarsbeslutet men för guds skull låt inte de nya pengarna ramla ned för att täcka svarta hål utan fyll dessa med onödig administration och använd pengarna till att utveckla en försvarsmakt med befäl som inte har en livstidsanställning och kontraktsanställda soldater som kan;

- hävda svenskt territorium
- försvara Sverige mot väpnade hot
- vidmakthålla och utveckla kompetensen väpnad strid, och
- delta i internationella insatser.

Så Håkan Juholt och ni andra som känner er överkörda. Nu har ni chansen att bidra till något bra.
Läckage brukar vara avsiktliga. Till och med en träbåt har en anordning, s.k. dyvick, för att släppa ut regnvatten.

Inga kommentarer: