torsdag 23 september 2010

Tänkte inte på det eller "rasister äro vi alla"?

"Vi kommer inte att ta i dom med tång" får man tydligen säga både som oppositionsledare och som statsminister när man avser en grupp på cirka 400 000 röstberättigade svenska medborgare.
Hade någon sagt detta om en annan grupp människor, flyktingar från Iran, Somalia eller en grupp Romer hade det med säkerhet lett till åtal för racistiskt uttalande.

Man kan fråga sig hur det är ställt med demokratin i landet. Demokrati betyder folkstyre och i en vidare mening yttrandefrihet, rätt till politiska åsikter, rätt att bilda politiska partier och rätt att utan tvång uttrycka sin politiska åsikt i fria och hemliga val!

Att ett politiskt parti vars huvudfråga är att begränsa flyktingmottagning och invandring betecknas som främlingsfientligt kanske är korrekt. Möjligen finns andra icke så trevliga etiketter som passar. Men att hänga ut 400 000 väljare visar inte på någon större respekt för demokratin. Eller kan man rösta fel?

Det är svårt att förstå logiken i den flykting- och invandringspolitik som bedrivits under lång tid i Sverige. De förklaringar om att vi i landet har en demografisk kurva som visar på en åldrande befolkning som inte kommer att kunna klara sig utan ett tillskott på yngre, gärna välutbildade människor är påståenden som inte leds i bevis. Aldrig har en korrekt redovisning av samhällskostnaden redovisats.
Alla frågor om detta förhållande saknar svar från myndigheterna.

Att det skulle vara humanitära skäl som ligger bakom är svårt att förstå. Lättare är det att förstå att man genom denna flykting- och invandringspolitik försöker att skapa en väljarkår för sin egen politik eller för att kunna hålla sig kvar vid makten.

Någon har sagt att i Sverige räcker det inte med att byta politik - man måste också byta ut hela folket!?

När Fredrik Reinfeldt uppmanade svenska folket som ville värna om Sverige att inte rösta på Sverigedemokraterna borde han istället sagt att den som vill värna om Sverige bör rösta på moderaterna!

Slutligen: Jag kan aldrig hålla med dig eller förstå dina åsikter men jag skulle kunna offra mitt liv för din rätt att uttrycka dem!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med vad som skrivits. Vill bara tillägga, att statsminister Schweinfeldt oops förlåt Reinfeldt hette han, även i ett uttalande före valet legitimerade våld mot SD anhängare genom att säga, "att det får man räkna med när man...."

Man bara baxnar över hur smutsig den här valkampanjen varit i smutskastning mm mot SD och dess väljare.

Jag såg idag i senaste Sifo undersökningen, att SD ökat partisympatierna med 12, 3% till 6,4%. Smutskastningen slår tillbaka. Internet gör att befolkningen nu kan få information som inte är förvrängd och undertryckt i etablissemangets media.

Nästa val kan SD komma att chocka etablissemanget.

Anonym sa...

Till min första kommentar vill jag tillägga, att våldshoten mot SD anhängare kan göra att en del inte vågar svara i en telefonintervju, att de skulle rösta på SD. Hur vet man med säkerhet att det är någon från SIFO som ringer. Därför kan sympatierna vara större än 6,4 %.

Jag är exempelvis anonym här för att inte riskera att få min bil sönderslagen eller mitt hus nedbränt. Men min röstsedel kan de inte se.