tisdag 14 september 2010

Rätt eller möjlighet att arbeta till 69?


När jag fyller 65 har min arbetsgivare mycket liten nytta av mig men trots detta är man nu på väg att lagstifta om att jag skall ha rätt att fortsätta min anställning till den dag jag fyller 69!

Svenska folket har blivit friskare! En sextiåring har ofta en femtiårings fysik och hälsa. Äldre personers kompetens och inte minst erfarenhet måste tas tillvara och kan utgöra ett ovärderligt tillskott i arbetslivet. Men tyvärr finns det också motsatsen, särskilt inom den offentliga sektorn där effektivitet inte mäts med röda och svarta siffror. För att inte utgöra "bromsklossar" placeras ofta äldre "lågpresterande" på befattningar som inrättats just med syftet att ta hand om dessa.

Att lagstifta om en rättighet för arbetstagaren att kunna vara kvar på en anställning till fyllda 69 utan att arbetsgivaren har något som helst inflytande måste betyda att de som utformat förslaget inte har någon som helst arbetslivserfarenhet.

Håller med Sture Nordh!

Det är inte ofta jag sympatiserar med företrädare för fackföreningarna. I detta fall är jag helt överens med TCO-ordföranden. Möjliggör delpension från 60 eller tidigare. Låt pensionsåldern vara flexibel. I vissa fall kan pensionsåldern tillåtas vara 70 år men först efter arbetsgivarens medgivande.

Det är en katastrof för både arbetsgivare, arbetstagare och inte minst för samhället att ha människor anställda som inte är produktiva och som dessutom upplever sig så!

Inga kommentarer: