måndag 9 februari 2009

Vad kostar ett värnpliktsförsvar?

I en snabb jämförelse är ersättningen för en värnpliktig oerhört mycket lägre än ersättningen till en anställd soldat. Men som man ibland brukar säga finns det tre sorters lögn, lögn, förbannad lögn och statistik.

Låt oss anta att den vpl erhåller 100 kr i dagsersättning* medan yrkessoldaten erhåller en dagslön på 1000 kr (Baserat på en månadslön på 30000:- )

Förutom dagsersättningen på i snitt 100 kr erhåller den värnpliktige
fri kost och logi till en beräknad kostnad av 500 kr. De får dessutom fria hemresor som kan variera beroende på hemorten och därför lägger vi inte på något här. Stöd i form av personalvård,sjukvård, mm, mm är svårt att beräkna men vi lägger en schablon på 200 kr för detta. Vi är nu uppe i 700 kr per dag och det är samma ersättning som yrkessoldaten får efter att han betalat 30% i skatt.

Värnpliktssystemets alla "overhead" eller runtomkringkostnader är sannolikt lågt värderade och måste också tas med i beräkningen.

Vad det "kostar" samhället att under ett år minska tillgänglig arbetskraft eller ta bort möjligheter för utbildning (mot ett civilt arbete) är svårt att beräkna. Å andra sidan är det åtskilligt som den värnpliktige får lära sig under sin militära utbildning som är värdefullt för samhället.

* här ingår utryckningsbidrag, utbildningspremier, mm, mm.

Inga kommentarer: