lördag 12 november 2016

Vem kan man lita på?

Så gick det som det gick. Trots alla "grodor" påhopp, avslöjanden, och experternas "dissande" står Donald Trump som vinnare efter den kanske mest hätska valkampanjen i USA:s historia.

Experterna varnade för ett "illrött" börsras som kom av sig. Experterna varnar nu för hur den säkerhetspolitiska situationen, inte minst för Sverige, kommer att bli mycket mycket sämre. Våra ledande försvarspolitiker som vurmat för ett NATO-medlemsskap ändrar nu tonläget till att istället öka försvarsanslagen. Sanningens minut närmar sig försvarsminister Hultqvist.

Den största "omvändelsen under galgen" märks nog hos journalistkåren. Nu kritiserar man öppet sin partiskhet under valkampanjen. Kommentarer som "hur kunde man glömma bort en hel folkgrupp"? yttras i sammanhanget att valresultatet måste betraktas som en rejäl käftsmäll mot det politiska etablissemanget. Kopplingen till den svenska situationen ligger nära och Åkesson är den partiledare som mest av alla uppträder statsmannamässigt under partiledarintervjuerna efter att valresultatet presenterats.
Omsvängningen i den mest avgörande frågan, migrationen, har nu anammats av alla partier utom vänsterpartiet som håller tyst. Den ende som fortfarande vidhåller att sin "öppna hjärtan" inställning är Fredrik Reinfeldt. Men eftersom han samtidigt ger ut sin andra bok är detta nog mest ett sätt att lansera utgivningen.

Att Putin ser större möjligheter att normalisera förhållandet mellan USA och Ryssland kan inte vara något som ökar spänningarna, eller?

Och slutligen när det gäller vår försvarsförmåga. Allt är inte dåligt. Våra markstridsförband är visserligen för få men deras beredskap är, och kan bli den högsta någonsin, jämfört med de år då verksamheten bestod i att utbilda värnpliktiga och administration av detta. Marinen har fortfarande brister i många avseenden men kan också på mycket kort tid (utan mobilisering) ställa upp till rikets försvar.
Vårt luftförsvar har hög beredskap och äntligen fått vapen att räkna med.
Anm: Utbildningen av värnpliktiga genomfördes med huvuddelen under 7 månader. Utbildningen anpassades i huvudsak till skolterminerna. Dessa värnpliktiga ansågs inte användbara förrän den allra sista tiden av utbildningstiden. Detta innebar att under huvuddelen av året kunde bara "befälsförband" sättas upp med kort varsel (< 24 tim).

Inga kommentarer: